Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa rozbudowa DK94 Pyskowice – granica m. Zabrze

Trwają intensywne prace na blisko 12-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 94. Od 6 czerwca wyłączony z ruchu został ok. 5-kilometrowy odcinek Pyskowice – Boniowice.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Organizację ruchu zmieniono z uwagi na otwarcie frontu robót w celu przebudowy konstrukcji drogi, wybudowania kanalizacji deszczowej oraz przebudowy urządzeń kolidujących z inwestycją. Prace na tym etapie potrwają około 6 miesięcy.

Postęp prac

Do tej pory w ramach zadania sfrezowano około 46 proc. nawierzchni grubości 3-30 cm, zdjęto niemal 50 proc. humusu. Ponadto wybudowano most tymczasowy nad ciekiem Sroczka w Karchowicach. Wysłużony obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy most. Zlikwidowano pięć z dziewięciu kolizji elektroenergetycznych z liniami kablowymi oraz napowietrznymi. Zaawansowanie rzeczowe przebudowy sieci wodociągowych dla ośmiu z 11 odcinków wynosi blisko 95 proc. Przebudowano niemal 50 proc. sieci teletechnicznej kolidującej uprzednio z przebudowywaną drogą.

Blisko 12 km obejmie rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – granica Zabrza. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość podpisanej w dniu 31 marca 2023 r. umowy to ponad 163 mln zł.

Cel

Przebudowa DK94 ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych, a także podniesienie parametrów technicznych drogi. Wykonanie odpowiedniego odwodnienia oraz urządzenia ochrony środowiska ograniczą wpływ drogi na środowisko. Dzięki zastosowaniu cichej nawierzchni korzystniejszy będzie też klimat akustyczny nowej trasy.

Zakres inwestycji

Rozbudowa DK94 obejmie odc. o długości 11,8 km. Przebudowanych będzie aż 28 skrzyżowań. Wybudowane zostaną dodatkowe pasy dla bezkolizyjnych skrętów. Powstaną chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nośność drogi zostanie dostosowana do 11,5 t/oś. Dla ograniczenia hałasu wykonawca zastosuje cichą i równą nawierzchnię, co pozwoli również na zmniejszenie drgań.  Ponadto przebudowane zostaną m.in. oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa. Powstaną też dwa miejsca do kontroli pojazdów.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI