REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa rozbudowa krakowskich ulic: Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej

Od września 2023 r. trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. To inwestycja jedna z najważniejszych dla mieszkańców tej dzielnicy. Obecnie prace koncentrują się na przebudowie i budowie infrastruktury podziemnej – stan zaawansowania robót dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej to ok. 70%, pozostałe – 40%. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2025 r.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, www.krakow.pl

Stan zaawansowania prac (kwiecień):

Wykonano:

 • wykonano odcinek kanalizacji deszczowej długości około 30 mb wraz z przyłączami i wpustami deszczowymi,
 • kontynuowano prace na sieci gazowej w rejonie ul. Stelmachów 50, DN225,
 • prowadzono prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku S19-S20,
 • kontynuowano prace w zakresie budowy kanałów technologicznych na ul. Piaskowej,
 • kontynuowano prace w zakresie sieci oświetlenia ulicznego,
 • kontynuowano prace w zakresie budowy kanalizacji tłocznej PP160 w kierunku przepompowni,
 • prowadzono prace w zakresie sieci teletechnicznej na ul. Piaskowej, przewieszenia kabli na nowe słupy celem uwolnienia frontu robót dla budowy kanalizacji deszczowej,
 • kontynuowano przepięcia na sieci wodociągowej na ul. Stelmachów trwały prace rozbiórkowe i utrzymaniowe.

Prace planowane do wykonania:

 • kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
 • kontynuacja prac na sieci gazowej na ul. Stelmachów,
 • kontynuacja prac na sieci oświetlenia terenu,
 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego,
 • kontynuacja prac na przyłączach sieci wodociągowych,
 • przepięcia na sieci wodociągowej,
 • kontynuacja prac rozbiórkowych elementów kolidujących.

Zmiany w organizacji ruchu:

Ulice: Jordanowska (od ul. Łokietka do ul. Stelmachów), Stelmachów (od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej) oraz Piaskowa (od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego) zostały zamknięte dla ruchu ogólnego. Dla mieszkańców utrzymany został jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Chełmońskiego). Wyznaczone zostały objazdy ul.: Chełmońskiego, Conrada i Łokietka.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: przebudowę jezdni, budowę: chodników, zjazdów, miejsc postojowych, placów do zawracania, zatok autobusowych, przystanków autobusowych i wiat przystankowych oraz budowę dwóch skrzyżowań (typu rondo) ulic: Jordanowska – Stelmachów oraz Chełmońskiego – Piaskowa.

Zadanie obejmuje również budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz niezbędną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, energetycznej, oświetlenia ulicznego, gazowej, teletechnicznej i kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa SA. Koszt to ok. 36,2 mln zł (w tym: Zarząd Dróg Miasta Krakowa ok. 30,8 mln zł, Wodociągi Miasta Krakowa ok. 5,4 mln zł). Umowny termin zakończenia prac, które wykonuje firma AG System to czerwiec 2025 r.

Prace dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu: „Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego w Krakowie”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA