REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwają prace na budowie obwodnicy Kępna

Prace na budowie prawie 7 km II etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11 idą zgodnie z planem. Na prawie całej długości realizowanego odcinka układane są kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni – wzmacniająca, podbudowy oraz wiążąca.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zaawansowanie prac

Poza układaniem kolejnych warstw trwają prace przy wykopach, budowie nasypów oraz humusowaniu skarp i rowów. Wykonawca realizuje prace przy dziewięciu obiektach mostowych, w tym na niektórych już w zakresie wyposażenia obiektu w drogowe bariery ochronne.

Na październik zaplanowano prace przy montażu barier ochronnych na dojazdach do obiektów mostowych oraz montaż schodów skarpowych, balustrad schodów skarpowych oraz umocnieniu skarp poprzez humusowanie.

Prowadzone są roboty elektroenergetyczne w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz roboty w branży sanitarnej oraz teletechnicznej.
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole

Przebieg i zakres prac

Budowana droga początkowo będzie dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie jednojezdniowa (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś i włączy się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 11.

W ramach inwestycji powstanie siedem obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, w tym najdłuższe – most w ciągu drogi ekspresowej nad rzeką Samicą oraz most w ciągu drogi ekspresowej nad rzeką Jamnicą oraz dwa wiadukty nad drogą S11 (w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową). Powstaną dwa węzły drogowe: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11). Realizowany odcinek jest bezpośrednio powiązany z wybudowanym w ramach drogi ekspresowej S8 węzłem Kępno-Krążkowy.

Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Tranzyt na obwodnicę


Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i ułatwione zostanie połączenie z drogą krajową nr 39 w kierunku Namysłowa. Zakończenie prac w ramach II etapu obwodnicy Kępna planowane jest w III kw. 2021 r.

Źródło: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA