REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwają prace na rondach na węzłach Wrocław Wschód i Brzezimierz

Postępują prace przy rozbudowie skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód przy A4. W miejscach dotychczasowych skrzyżowań powstają ronda, które poprawią płynność jazdy i bezpieczeństwo ruchu.

Zdjęcie: M. Pudło, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Węzeł Wrocław Wschód

Ułożono warstwy bitumiczne nawierzchni – podbudowę, warstwę wiążącą i warstwę ścieralną na prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 395 (DW 395) i lewej stronie Łącznicy A4. Przygotowano także drogę tymczasową z płyt drogowych pod kolejny etap organizacji ruchu.

Obecnie wykonywane są prace nad przepięciem sieci średniego napięcia oraz układanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu. Wkrótce rozpoczną się prace związane z wykonywaniem umocnienia rowu wzdłuż DW 395, zahumusowaniem skarp i wykonaniem pobocza z frezu bitumicznego.

Kolejny etap zmiany organizacji ruchu planowany jest na koniec kwietnia. Przełożenie ruchu pozwoli wykonywać prace na lewej stronie DW 395.

Węzeł Brzezimierz

Wykonano nawierzchnię bitumiczną – warstwę wiążącą i ścieralną na lewej stronie DW 396 i na łącznicy autostrady A4 po stronie lewej. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe po stronie prawej polegające na frezowaniu nawierzchni bitumicznej, rozbiórce barier energochłonnych i podbudowy betonowej.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się roboty sieciowe tj. budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej, a w dalszej kolejności wykonywanie warstw konstrukcyjnych.

Budowa rond zakończy się w IV kwartale br. Wartość prac wynosi ok. 18 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA