REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwają prace na S3 Lubin – Polkowice

Trwa budowa ponad 14 km odcinka drogi S3 Lubin – Polkowice. Konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe, Masfalt i Drogomex realizuje m.in.: układanie nawierzchni, zbrojnie obiektów mostowych czy skarpowanie i humusowanie nasypów.

 
 
Prowadzone są również prace poprawkowe elementów nieprawidłowo wykonanych przez pierwotnego wykonawcę – konsorcjum firm: Salini Polska Sp. z o.o., Salini Impregilo S.P.A., Todini Construzioni Generali S.P.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o.o.  

Usunięto i zutylizowano już kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów pozostawionych na budowie przez pierwotnego wykonawcę. Trwają również prace związane z rozbiórką wykonanych materacy na terenie wpływu eksploatacji górniczej.  Prace wykonywane są na wszystkich możliwych frontach robót. Wykonawca skupił się w pierwszej kolejności na dokończeniu najbardziej newralgicznego odcinka pomiędzy węzłem Lubin Północ a węzłem Polkowice Południe, dążąc do jak najszybszego udostępnienia kierowcom przynajmniej jednej jezdni trasy głównej.

Niemniej w toku prowadzonych robót, zostały zidentyfikowane kolejne nieprawidłowo wykonane przez pierwotnego wykonawcę prace. Chodzi o stwierdzone wady w wykonaniu niektórych elementów obiektów mostowych, co będzie wiązało się m.in. z koniecznością wymiany wadliwie zamontowanych urządzeń dylatacyjnych na kilku obiektach. 

Obecnie trwa opracowanie projektów zamiennych mających na celu naprawę wadliwie wykonanych prac. Kosztem usunięcia wad w stwierdzonych w robotach zostanie obciążony pierwotny wykonawca. Udostępnienie do ruchu co najmniej jednej jezdni trasy głównej pomiędzy węzłami Lubin Północ a Polkowice Południe nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe, po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac, w tym robót związanych z wymianą wadliwie zamontowanych przez pierwotnego wykonawcę urządzeń dylatacyjnych na obiektach.

Aby jak najbardziej sprawnie i efektywnie wdrożyć działania naprawcze, mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych wad po pierwotnym wykonawcy, Inżynier Kontraktu zaangażował ekspertów z niezależnej jednostki badawczej - Instytutu Techniki Budowlanej. Celem działań ekspertów będzie weryfikacja programów naprawczych, szukanie rozwiązań technicznych, które będą optymalne pod względem finansowym oraz czasowym, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania jak największej ilości prac już wykonanych.   

Odcinek S3 Lubin – Polkowice realizowany był wcześniej przez konsorcjum firm: Salini Polska sp. z o.o. , Salini Impregilo S.P.A., Todini Construzioni Generali S.P.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o.o.  Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, GDDKiA została zmuszona do odstąpienia od umowy z przyczyn wyłącznie lezących po stronie wykonawcy. Zgodnie z nową umową, obecny wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. 

Źródło i zdjęcia: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA