Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwają prace na stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce

Nowe przejście podziemne w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce zwiększy poziom bezpieczeństwa, połączy dwie strony miasta, ułatwi dostęp do peronów i komunikację pieszym. To wspólna inwestycja PLK i Gminy Dąbrowa Górnicza. Wartość zadania wynosi 9,7 mln zł netto.

Zdjęcie: Krzysztof Ścigała, www.plk-sa.pl

Na stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce powstaje wygodne i bezpieczne przejście podziemne łączące perony z dwiema stronami miasta. Ze stacji pasażerowie mogą wyruszyć w podróż do Katowic, Sosnowca, Sławkowa, Olkusza czy Tunelu na linii do Kielc.

Wybudowane zostały boczne segmenty przejścia pod torami. Aktualnie prowadzone są prace przy wykopie ostatnich dwóch, środkowych segmentów przejścia oraz roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu. Do zrobienia pozostało dokończenie szybu windowego i dojść do przejścia oraz montaż przepompowni. We wrześniu rozpocznie się budowa konstrukcji zadaszenia i wind. Prace zostały zaplanowane i wpisane do rozkładu jazdy.

– Systematycznie poprawiamy standard na polskich stacjach i przystankach kolejowych. Kolej się zmienia i jest to bezpieczny, komfortowy i przewidywalny środek transportu. Korzystnie zmieni się także standard kolejnej stacji w Dąbrowie Górniczej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Pasażerowie zyskują coraz lepsze warunki podróżowania na terenie Dąbrowy Górniczej. Polska kolej korzystnie zmienia się dla podróżnych. Staje się dostępniejsza, komfortowa i bezpieczniejsza, dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowanym z Krajowego Programu Kolejowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przejście podziemne będzie zadaszone i wyposażone w pochylnie ułatwiające podróżowanie osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Udogodnieniem będzie winda łącząca przejście podziemne z peronem. W przejściu i dojściach będą ścieżki naprowadzające ze specjalną wypukłą fakturą dla osób niewidomych i słabo widzących. Zaplanowano specjalną ścieżkę dla rowerzystów. Zamontowane kamery monitoringu zwiększą poziom bezpieczeństwa. Przejście będzie wyposażone w system informacji pasażerskiej – nagłośnienie, oświetlenie, czytelne tablice z opisem wyjść, kierunków jazdy pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują zadanie „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” we współpracy z Urzędem Gminy Dąbrowa Górnicza. Wartość zadania to 9,7 mln zł netto, w tym udział PLK SA to ok. 4,9 mln zł ze środków budżetowych. Planuje się zakończenie prac w IV kwartale 2023 r.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI