REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwają prace przy przygotowaniu inwestycji w województwie pomorskim

Biura projektowe pracują nad dokumentacją dla kolejnych inwestycji drogowych. Na etapie przygotowania są między innymi cztery inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic, dwa odcinki nowych dróg (do elektrowni jądrowej w Choczewie i Drogi Czerwonej w Gdyni), a także rozbudowa, trzech odcinków DK22.

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

Program budowy 100 obwodnic

Drogowcy są już po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI) dla obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22/DK25. Komisja zatwierdziła ostateczny wariant, co umożliwi złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przetarg w formule „Projektuj i buduj” na wyłonienie wykonawcy tej obwodnicy planowany jest na II kwartał 2026 r.

Trwają prace przy dokumentacji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy na DK21. W II kw. 2024 r. odbędzie się posiedzenie KOPI, gdzie ustalony zostanie ostateczny przebieg wariantu. W przypadku obwodnicy Starogardu Gdańskiego na DK22 trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Na II kw. 2024 r. zaplanowane jest posiedzenie KOPI, a w III kw. br. GDDKiA zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane. Kontynuowane są również prace nad dokumentacją dla obwodnicy Sztumu w ciągu DK55.

Przebudowa drogi krajowej nr 22

Gdański Oddział GDDKiA realizuje program rozbudowy DK22, gdzie obecnie na kilku odcinkach prowadzone są roboty budowlane, a dla kolejnych przygotowywana jest dokumentacja. W opracowaniu są obecnie projekty budowlane dla odcinków:

  • Czersk – Czarna Woda o długości 10,3 km, gotowa dokumentacja, trwa aktualizacja Programu Inwestycji;
  • Czarna Woda – Zblewo o długości 17,8 km, trwa opracowanie projektu budowlanego i uzyskiwanie decyzji środowiskowej,
  • Malbork – Królewo o długości 3,5 km, GDDKiA odwołała się od wydanej decyzji środowiskowej.

Te inwestycje są ujęte w rządowym Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku.

Łączne koszty rozbudowy DK22 wynoszą ok. 1 mld zł. Do tego należy dodać szacowane na 1,15 mld zł koszty inwestycji dwóch obwodnic w ciągu tej drogi, Człuchowa i Starogardu Gdańskiego. Razem będzie to 2,15 mld zł.

Droga do elektrowni jądrowej i Droga Czerwona w Gdyni

Ponadto dla nowych dróg krajowych prowadzone są prace przy dokumentacji projektowej. Pierwszą z nich jest droga prowadząca z węzła Łęczyce na przyszłej S6 w kierunku planowanej pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. Inwestycja jest realizowana we współpracy ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.

GDDKiA jest już po pierwszej części posiedzenia ZOPI/KOPI dla budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – S6 w podziale na dwa zadania (Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 i droga wojewódzka nr 213 – S6). W III kw. 2024 r. GDDKiA planuje ogłosić przetarg na roboty w formule „Projektuj i buduj”.

Drugą jest tzw. Droga Czerwona w Gdyni, która ma być przedłużeniem Obwodnicy Trójmiasta w kierunku północnym i dalej na wschód do gdyńskiego portu. Nowe trasa umożliwi sprawne połączenie rozwijającego się portu z krajową siecią dróg szybkiego ruchu. Ta trasa jest projektowana we współpracy ze spółką Centralny Port Komunikacyjny. GDDKiA jest już po spotkaniach informacyjnych, gdzie projektanci przedstawili warianty przebiegu drogi oraz wysłuchano głosu lokalnej społeczności, która mogła przedstawić swoje opinie w kwestii proponowanych rozwiązań.

W II kw. 2024 r. odbyło się posiedzenie ZOPI dla Drogi Czerwonej w Gdyni Studium Komunikacyjne dla odc. 2 i 3. W tym samym czasie przewidziane jest również KOPI dla odc. 2 i 3.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA