Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trzy pasy ruchu na DK79 w Piasecznie

2 sierpnia br. GDDKiA rozpocznie wdrażanie stałej organizacji ruchu pomiędzy ulicami Energetyczną i Syrenki w Piasecznie. Tym samym na obu jezdniach DK79 do dyspozycji będą po trzy pasy ruchu.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Kontrakt

Umowa o wartości prawie 9 mln zł została zawarta 30 sierpnia 2021 r. Wykonawcą jest firma STRABAG. Termin zakończenia wszystkich prac upływa 30 sierpnia 2022 r.

W ramach przebudowy odcinka DK79 na długości ok. 350 m droga została poszerzona do trzech pasów ruchu na każdej jezdni. Ponadto powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowana została istniejąca droga serwisowa, elektroenergetyka, oświetlenie oraz system odwodnienia.

GDDKiA sukcesywnie rozbudowuje DK79


Prace w Piasecznie to tylko część działań GDDKiA jakie przeprowadzi lub już przeprowadziła na całym, około 135-kilometrowym ciągu DK79 od granicy z Warszawą do granicy z woj. świętokrzyskim.

Dla odcinka od Piaseczna (ul. Syrenki) do początku obwodnicy Góry Kalwarii, o długości ok. 13,5 km, podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Od grudnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z 9-kilometrowej obwodnicy Góry Kalwarii, która wyprowadziła uciążliwy ruch z centrum miasta.

Dla kolejnych trzech odcinków: Góra Kalwaria – Mniszew (ok. 13,6 km), Mniszew – Magnuszew (ok. 12,5 km) oraz Magnuszew – Ryczywół (ok. 9,5 km), przygotowywana jest Koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Odcinek Ryczywół – Kozienice (ok. 15 km) został już przebudowany, a prace na fragmencie trasy przechodzącej przez Kozienice (ok. 5,5 km) podzielono na trzy zadania. Pierwsze zakończyło się w styczniu 2021 r., drugie zadanie zostanie zrealizowane na przełomie III i IV kw. 2022 r., dla trzeciego zadania GDDKiA ogłosi przetarg na roboty do końca III kw. 2022 r.

Dla odcinka pomiędzy Aleksandrówką a Garbatką, o długości ok. 10 km, w kwietniu 2022 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Natomiast w czerwcu 2022 r. podpisano umowę na rozbudowę odcinka od Garbatki do Wilczowoli, o długości ok. 7,7 km, w systemie „Projektuj i buduj”.

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie także ok. 9-kilometrowa obwodnica Zwolenia. W październiku 2020 r. podpisano umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Z tego samego Programu powstanie także obwodnica Lipska. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę trasy o długości ok. 6,4 km.

Dla odcinków: obwodnica Ciepielowa (długość ok. 1,6 km), Ciepielów – Lipsko (ok. 6,4 km) i Lipsko – gr. woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego (ok. 8,5 km), przygotowujemy dokumentację do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy oraz nadzoru w systemie „Projektuj i buduj”. Po pozyskaniu finansowania obejmującego obydwa zadania drogowcy ogłoszą przetarg.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI