REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trzy warianty obwodnicy Słupska i Kobylnicy

W czerwcu 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami w sprawie przebiegu obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

 
Grafika: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Grafika: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Na podstawie przeprowadzonych rozmów i otrzymanych opinii wypracowane zostały trzy warianty przebiegu obwodnicy.

Wszystkie osoby zainteresowane tą inwestycją GDDKiA zaprasza na dodatkowe spotkania. Drogowcy czekają na dalsze opinie. Obwodnica Słupska i Kobylnicy powstaje w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Po dotychczasowych spotkaniach informacyjnych dotyczących wariantów przebiegu obwodnicy Słupska i  Kobylnicy w ciągu DK21 zebrano ponad tysiąc opinii od osób fizycznych, firm i samorządów. Wszystkie te opinie zostały dokładnie przeanalizowane przez inwestora i projektantów.

W wyniku otrzymanych opinii zostały dokonane korekty dotychczasowych rozwiązań i  w  efekcie wypracowano trzy warianty lokalizacji obwodnicy. Uwzględniają one liczne postulaty mieszkańców, przede wszystkim co do odsunięcia się od istniejącej zabudowy wielu miejscowości oraz  ograniczenia przejść przez tereny przeznaczone pod przyszłą zabudowę mieszkaniową.

W związku z tymi wariantami organizujemy dodatkowe spotkania z mieszkańcami:
– 6 września (poniedziałek) o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Siemianicach przy ul.  Słupska 42,
– 7 września (wtorek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w  Bierkowie przy ul.  Grodzka 89.

Drogowcy zapraszają do opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej projektu i przesłanie do Oddziału w Gdańsku GDDKiA. GDDKiA czeka na opinie osób, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie następujących miejscowości: Bolesławice, Reblinko, Bierkowo, Bierkowo Osiedle, Strzelino, Strzelinko, Włynkówko, Włynkowo, Korzec, Bydlino, Swochowo, Siemianice, Bukówka, Żydzino, Jezierzyce, Jezierzyce Osiedle, Grąsino, Redzikowo, Redzikowo Osiedle, Wielogłowy oraz w zachodniej części miasta Słupska (obszar od istniejącej drogi krajowej nr 21 do zachodniej granicy miasta).

Więcej informacji na stronie projektu: www.obwodnica-slupsk-kobylnica.pl.

Źródło: tekst GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA