REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Tytuł Spółka Budowlana Roku dla Budimeksu

Budimex został nagrodzony tytułem Spółki Budowlanej Roku przez kapitułę konkursu Diamenty Infrastruktury i Budownictwa. Wśród nominowanych znaleźli się także inni generalni wykonawcy: Mirbud, Unibep, PORR i STRABAG.

 
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
– Serdecznie dziękuję kapitule konkursu, naszym podwykonawcom i  partnerom, tysiącom dostawców i  zamawiającym. Dziękuję pracownikom i  naszym przyjaciołom z  Ukrainy – mówił podczas wręczenia nagród – Artur Popko, Prezes Budimex SA.

Budimex zadeklarował w  zeszłym tygodniu wsparcie finansowe i  organizacyjne dla rodzin pracowników przebywających na terenie Ukrainy, włączając w  to sprowadzenie tych rodzin do Polski. Pracownicy z  Ukrainy otrzymali też ofertę wsparcia w  zakwaterowaniu swoich bliskich w  Polsce. Generalny wykonawca zagwarantował także miejsca pracy dla tych obywateli Ukrainy, którzy będą musieli teraz wrócić do swojej ojczyzny.

– Ponad 5 tysięcy osób na naszych budowach to pracownicy właśnie z  tego kraju.   Tak jak nas wspierali w  ostatnich latach, tak my jako branża budowlana jesteśmy zobowiązani do pomocy im w  tak szczególnej sytuacji. Ta nagroda będzie motywowała mnie i  naszych ludzi do dalszej ciężkiej pracy w  tym trudnym okresie –
dodawał Prezes Budimeksu.

Spółka w  lutym ogłosiła wyniki za 2021 rok. Budimex zwiększył zysk z   427 milionów złotych w  roku 2020 do 554 milionów złotych 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z  5,5% do 7,0%.

Nagroda przyznawana jest przez kapitułę w  skład której wchodzą inżynierowie i  menadżerowie budownictwa z  takich organizacji jak: Politechnika Warszawska, Instytutu Dróg i  Mostów, Instytut Kolejnictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, czy Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Skład kapituły konkursowej:
– dr inż. Wioleta Barcewicz – Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
– dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk – V–ce Prezes Zarządu i  Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB
– Nicolas Dépret – Prezes Zarządu, Eurovia Polska
– Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
– Rafał Kaszubowski – Prezes Zarządu, EIB SA
– Zbigniew Kledyński – Prezes, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
– Eugeniusz Koda – Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa i  Inżynierii Środowiska, SGGW
– Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy
– dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Metro Warszawskie
– Hubert Meronk – CEO Siemens Mobility Polska
– Piotr Olszewski – Dyrektor Instytutu Dróg i  Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
Wiktor Piwkowski – Członek Zarządu, Polski Związek Inżynierów i  Techników Budownictwa
– Beata Radomska – Prezes, Executive Club
– Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
– Maciej Runkiewicz – Prezes Zarządu, Kajima Poland
– Agnieszka Strzemińska – Prezydentka, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
– Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
– Elżbieta Szmigiera – Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
– dr inż. Mariusz Urbański – Dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i  Mostów

Źródło: tekst Budimex SA, www.media.budimex.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA