REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Udostępniono węzeł Sosnówka na obwodnicy Niemodlina

Od 25 sierpnia 2021 r. kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46, który prowadzi przez węzeł Sosnówka. Na przedmiotowym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Oddany do ruchu fragment to 1,5 km odcinek drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku w ciągu trasy głównej wraz z łącznikiem o długości 650 m, który za pomocą ronda turbinowego łączy się z istniejącą drogą krajową nr 46.

Oddany odcinek to nadal teren budowy


Oddanie do ruchu końcowego fragmentu obwodnicy Niemodlina nie stanowi użytkowania drogi jako wykonanego docelowego zadania. Jest to techniczne dopuszczenie do ruchu w oparciu o zatwierdzoną czasową organizację ruchu. Stanowi także kolejny etap przejściowy w trwającym procesie budowy obwodnicy. W otoczeniu udostępnionego odcinka prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przełożenie ruchu na fragment obwodnicy pozwoli na kontynuowanie prac nad docelowymi rozwiązaniami przejazdu drogi wojewódzkiej nr 435 (Sosnówka – rWawelno) nad obwodnicą w ciągu DK46.

Zakres zaawansowania prac


Wykonawca zakończył prace przy budowie konstrukcji drogi na całej długości trasy głównej. Wykonano podbudowy z kruszywa oraz podbudowy bitumiczne. Trwa ostatni etap realizacji robót bitumicznych w zakresie warstwy wiążącej i ścieralnej. Prowadzone są prace wykończeniowe m.in. w zakresie humusowania skarp oraz robót brukarskich.

Wykonawca prowadzi także prace związane z elementami docelowej organizacji ruchu – trwa montaż barier ochronnych, oznakowania pionowego, wykonywane jest oznakowanie poziome grubowarstwowe. Trwa montaż ekranów akustycznych.

Realizowane są prace wykończeniowe na wszystkich obiektach inżynierskich. Na mostach i wiaduktach montowane są elementy bezpieczeństwa ruchu tj. drogowe bariery ochronne oraz ekrany przeciwolśnieniowe.

Kierowcy będą mogli przejechać całym odcinkiem obwodnicy Niemodlina w IV kwartale br.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA