REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Ugoda konsorcjum: Ferrovial, Estudio Lamela i Budimex z PPL

Wczoraj przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej konsorcjum firm: Ferrovial Agroman, Estudio Lamela S.L.P i Budimex zawarły ugodę z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze.

Ugoda dotyczy rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie – Budowa Terminala Pasażerskiego 2. wraz z infrastrukturą techniczną.

Ugoda kończy trwający 11 lat spór sądowy. W opinii Zarządu Budimex S.A. ugoda jest korzystna dla każdej ze stron. W jej ramach Konsorcjum otrzyma zapłatę, wyłącznie za część robót i dostaw, w tym zwrot Kwot Zatrzymanych wykonanych na rzecz Polskich Portów Lotniczych związanych z rozbudową Terminala nr 2. Na mocy ugody strony z chwilą jej wykonania zrzekają się wzajemnie pozostałych roszczeń i znoszą wzajemnie koszty wieloletniego postępowania sądowego.

– Jest to duży sukces wszystkich stron tego postępowania. Wspólnie z PPL kończymy trwający wiele lat spór z korzyścią dla każdego z podmiotów. Umożliwiamy tym samym dalszą współpracę na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury lotniczej w Polsce. Ugodę zawarto przy aktywnym uczestnictwie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa –
mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimeksu.

Zawarcie ugody będzie miało umiarkowanie korzystny wpływ na wynik finansowy Budimeksu w 2018 roku. Ostateczne rozliczenie zapłaty wraz z wpływem na wynik nastąpi po trzech kwartałach tego roku i rozliczenia kontraktu przez lidera konsorcjum.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA