REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Układanie betonu na A1

Drogowcy rozpoczęli układanie nawierzchni betonowej na drugiej jezdni autostrady A1 od granicy województwa łódzkiego i śląskiego do Częstochowy. GDDKiA planuje udostępnienie tego odcinka do ruchu jeszcze w 2021 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zespół maszyn do układania nawierzchni będzie przemieszczał się  z północy na południe  na odcinku ok. 6,5 km  po jezdni prawej  (do Katowic)  od granicy z województwem łódzkim  do km 406+200  (przejście  dla  dużych  zwierząt  nad budowaną autostradą  w okolicy miejscowości Kruszyna).  Następnie  zostanie przestawiony  na jezdnię  lewą  (do Gdańska)  i  będzie kontynuował  układanie betonu  na południe  w kierunku Katowic  na odcinku ok. 10,5 km  aż do  połączenia  z obwodnicą Częstochowy. Na  ułożenie prawie  17 km  nawierzchni  zostanie zużyte ponad 75 tys. m3  betonu, co w przeliczeniu daje  ok. 9,4 tys.  wywrotek dostarczających beton do miejsca jego wbudowania.  Zakończenie  układania nawierzchni betonowej planowane jest  na początku IV kwartału tego roku.

Po ułożeniu nawierzchni  i wykonaniu robót koniecznych do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu będzie możliwe udostępnienie kierowcom dwóch jezdni autostrady A1  od granicy  woj.  łódzkiego i śląskiego do Częstochowy.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe wykonanych robót  na tym kontrakcie kształtuje się  na poziomie ok. 77  proc. Zostały  już  wykonane  wszystkie obiekty mostowe, na których trwają prace wykończeniowe  oraz 16 z 17 zbiorników retencyjnych. Warstwy podbudów autostrady A1 są na ukończeniu. Kontynuowane jest wykonywanie ekranów akustycznych, konstrukcji jezdni dróg dojazdowych,  systemów  odwodnienia drogi,  umacnianie skarp nasypów i wykopów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką  traw  oraz wykonywanie kanału technologicznego.

Zakończenie wszystkich robót planowane jest na czerwiec 2022 roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA