Kolej Wiadomości

Umowa kredytowa PKP CARGO z EBI

7 maja spółka PKP CARGO podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową, na podstawie której spółce zostanie udostępniony kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 200 mln euro.

Zdjęcie: PKP CARGO
Zdjęcie: PKP CARGO
Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, z tym zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln euro wymaga uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgodnie z treścią umowy, kredyt będzie dostępny w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Odsetki od kredytu naliczane będą według stałej lub zmiennej stopy procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR – rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu – powiększony o marżę.

 
Kredyt nie będzie zabezpieczony na aktywach spółki.

Źródło: PKP CARGO S.A.
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI