Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na budowę kolektora Mokotowskiego Bis podpisana

W dniu 5 maja 2020 r. zawarto kontrakt na zaprojektowanie oraz wykonanie kolektora ściekowego w ul. Gagarina. Nad nowym kanałem powstanie także linia tramwajowa.

Zadanie jest realizowane przez MPWiK we współpracy z Tramwajami Warszawskimi w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.

Nowy kanał będzie pełnił funkcję przepływowo-retencyjną. Jego zadaniem będzie odciążenie istniejącego kolektora Mokotowskiego oraz zapewnienie bezpiecznego transportu ścieków oraz wód opadowych w czasie intensywnych deszczy.

Kolektor Mokotowski Bis w liczbach

Kolektor Mokotowski Bis o pojemności retencyjnej ok. 6800m3, powstanie wzdłuż ulicy Gagarina. W ramach kontraktu do połowy 2023 r. powinny zostać wykonane: odcinek grawitacyjny o średnicy wewnętrznej min. 2,80 m o długości ok. 1,2 km od komory w rejonie ulicy Sułkowickiej na kolektorze Mokotowskim Bis do połączenia z Kolektorem Nadbrzeżnym w ul. Czerniakowskiej.

Wykonawca robót i koszt umowy

Zadanie wykona konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. (lider),  Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola S.A. Wartość umowy wynosi nieco ponad 190 mln zł brutto.

Współpraca z Tramwajami Warszawskimi

Umowa na budowę kolektora Mokotowskiego Bis jest realizowane w formule projektuj – buduj. Wykonawca w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy opracuje projekt oraz wybuduje kolektor.

W ramach tej samej umowy, poza kolektorem, zostaną ułożone także nowe tory tramwajowe w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Tramwaje Warszawskie. Taka realizacja zadania pozwoli ograniczyć do minimum uciążliwości dla mieszkańców związane z pracami ziemnymi.

Inwestycje dla bezpieczeństwa Warszawy

Budowa kolektora Mokotowskiego Bis to część ważnego przedsięwzięcia polegającego na uszczelnieniu i rozbudowie stołecznej sieci kanalizacyjnej. Usprawnienie transportu ścieków oraz zwiększenie możliwości retencyjnych układu, pozwoli na ograniczanie ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu. Ponadto wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków.

Poza kolektorem Mokotowskim Bis, Spółka wybuduje także inne kanały zbiorcze, m.in.: Lindego Bis i Wiślany oraz uruchomi centralny system sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto w tym roku powinna zakończyć się budowa jednego z większych w Europie zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Czajka”.

Źródło: MPWiK w m.st. Warszawie SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI