REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na budowę mostu na DK78 w Szczekocinach

Katowicki Oddział GDDKiA Podpisał umowę na budowę mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 78 w Szczekocinach. Obiekt zastąpi dotychczasową przeprawę, wybudowaną w latach 60. ubiegłego wieku. Prace budowlane za ponad 9 mln zł zrealizuje firma Primost Południe.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Wykonawca zaoferował przedłużenie okresu gwarancji jakości o 4 lata, tym samym okres ten wyniesie 9 lat. Nowy most wykonany zostanie jako konstrukcja zespolona z wykorzystaniem stalowych dźwigarów, połączonych z żelbetową płytą monolityczną. Obiekt będzie miał ponad 30 m długości i ponad 14 m szerokości.

Zakres umowy

Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu drogowego na Pilicy w Szczekocinach. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, a po uzyskaniu niezbędnych decyzji formalno-prawnych do jej wprowadzenia i utrzymania na czas prowadzenia robót.

Zakres robót obejmuje w pierwszej kolejności budowę drogi i mostu objazdowego. Następnie rozbiórkę istniejącego mostu wraz z nawierzchnią i elementami wyposażenia. Kolejnym etapem będzie wybudowanie nowego mostu i dojazdów do niego. Po wykonaniu prac budowlanych wykonawca uzyska dokumenty formalne, zezwalające na użytkowanie wybudowanej przeprawy, po czym przystąpi do przełożenia ruchu docelowy most, wykona rozbiórkę drogi objazdowej i mostu objazdowego wraz z uporządkowaniem terenu. Całość zakresu umowy wypełni wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Czas realizacji inwestycji to 20 miesięcy od daty podsiania umowy. Oznacza to, że po nowym obiekcie kierowcy powinni przejechać najpóźniej w grudniu 2025 r.

Źródło finansowania

Zadanie finansowane jest ze środków budżetowych, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA