REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na budowę mostu przez potok Pielnica w Zarszynie

9 września rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał umowę na budowę nowego mostu przez potok Pielnica w Zarszynie oraz budowę i rozbiórkę objazdu tymczasowego wraz z rozbudową odcinka drogi krajowej nr 28.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Wykonawcą prac jest WOLMOST Sp. z o. o. Wartość umowy to 5 987 575,15 zł. Termin realizacji: do 30.07.2021 r.

Zakres prac obejmuje:
– budowę objazdu tymczasowego (tymczasowy most najazdowy wraz z dojazdami),
– rozbiórkę istniejącego mostu,
– budowę mostu stałego,
– rozbudowę drogi krajowej (dojazdów) wraz z przebudową istniejących zjazdów,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego,
– przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej, demontaż nieczynnego odcinka sieci gazowej i budowa kanału technologicznego,
– zabezpieczenie brzegów i wyrównanie dna potoków Siedleszczanka i Pielnica.

Termin realizacji zamówienia to 30 lipca 2021 r., w tym:
1. Budowa objazdu tymczasowego wraz z częściową rozbiórka mostu stałego (pod konstrukcją mostu najazdowego) – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Roboty drogowe i budowa mostu stałego w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego oraz przekierowanie ruchu pieszego i samochodowego na nowo wybudowaną część drogowo-mostową – do 30 kwietnia 2021 r.
3. Rozbiórka konstrukcji mostu najazdowego – do 3 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego wraz z rozbudowaną częścią DK28.
4. Roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego, dokończenie budowy mostu stałego i rozbudowy drogi krajowej wraz z przebudową zjazdów, roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanej części drogowej i brakującej części mostowej – do 30 lipca 2021 r.

Do terminu realizacji zamówienia wlicza się okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres prac planowanych do wykonania w 2020 r. obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego (mostu najazdowego wraz z dojazdami), rozebranie istniejącego mostu stałego, budowa nowego obiektu w zakresie wykonania fundamentów.

Zakres prac pozostałych do wykonania w 2021 r. obejmuje kontynuację budowy nowego obiektu, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla części mostu stałego oraz przekierowanie ruchu pieszego i samochodowego na nowo wybudowaną część drogowo-mostową. Zakres robót to także rozbiórka objazdu tymczasowego, kontynuacja robót budowlanych przy moście stałym i dojazdach, oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanej części drogowej i brakującej części mostowej.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA