REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Umowa na budowę nowego wiaduktu nad DK86 w Będzinie

Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę na wybudowanie nowego wiaduktu nad DK86 w ciągu ul. Wolności w Będzinie. Umowę o wartości ponad 9,7 mln zł zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Mostkol z Moskorzewa.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zakres prac

Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i Buduj”. W ramach zadania wykonawca sporządzi dokumentację projektową wraz z projektem czasowej i stałej organizacji ruchu, a także uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia. Po opracowaniu dokumentacji wykonawca przystąpi do robót budowlanych, w ramach których wprowadzi tymczasową organizację ruchu, wykona rozbiórkę istniejących obiektów tj. wiaduktu drogowego i kładki dla rowerów, a w ich miejsce wybuduje nowy obiekt oraz uzyska dokumenty formalne zezwalające na jego użytkowanie. Po zakończeniu prac zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu.

Na wykonanie inwestycji wykonawca będzie miał 28 miesięcy od daty podpisania umowy, z czego 12 przewidziane jest na opracowanie dokumentacji projektowej.

Źródło finansowania

Zadanie przewidziane jest do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA