REKLAMA
Energetyka Wiadomości
8 Minut czytania

Umowa na budowę nowych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra

30 stycznia br. w Elektrowni Dolna Odra podpisano umowę na realizację dwóch nowych bloków gazowo-parowych o mocy 1400 MW. Wykonawcą będzie konsorcjum General Electric (lider) i Polimex Mostostal.

 
Zdjęcie: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Polimex Mostostal
Zdjęcie: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Polimex Mostostal
                         W uroczystości podpisania umowy na budowę dwóch nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra, która odbyła się 30 stycznia 2020 r., udział wzięli m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, Michał Kurtyka, minister klimatu, Georgette Mosbacher, ambasador USA, a także lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz firm i instytucji współpracujących z elektrownią, a także pracownicy zakładu. Władze Grupy Kapitałowej PGE reprezentował zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej na czele z prezesem Henrykiem Baranowskim oraz Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Ze strony Generalnego Wykonawcy kontrakt na budowę podpisał Sławomir Żygowski, prezes General Electric w Polsce, i Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal.

– Bardzo się cieszę, że inaugurujemy tutaj tak bardzo oczekiwaną i tak bardzo potrzebną inwestycję, która jest kolejnym wielkim krokiem w modernizacji polskiej energetyki. To będzie także skok technologiczny, który jest wynikiem pewnego procesu, który został zainicjowany przed ponad dziesięciu laty przez pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który zdecydował, że tutaj, na Pomorzu Zachodnim, powstanie gazoport w Świnoujściu. Dzięki temu możemy kupować gaz z całego świata i w pełni korzystać z konkurencyjności na tym rynku –
podkreślił w przemówieniu Andrzej Duda, Prezydent RP.

– Żeby osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne potrzebujemy zaufanych przyjaciół i sojuszników, a takimi są Stany Zjednoczone i Polska. Dzisiejsze podpisanie kontraktu jest kolejnym krokiem na drodze polskiej strategii dywersyfikowania źródeł energii, a tego typu inwestycje przyczyniają się do tego, żeby nasze kraje pozostawały wolne, dostatnie i bezpieczne. Jestem naprawdę dumna, że mogę być obecna na podpisaniu umowy, która jest świadectwem partnerstwa publiczno-prywatnego, które istnieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską –
powiedziała Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

– Polska transformacja wymaga wciąż wielkich inwestycji infrastrukturalnych w ramach transformacji energetycznej. Związane są one nie tylko z ramami polityki klimatycznej, ale wynikają z naszego przekonania, że transformacja jest potrzebna, żeby energetyka była jak najmniej uciążliwa dla środowiska i dla ludzi. Cieszę się, że Grupa PGE w praktyce pokazuje czym jest transformacja energetyczna. Nowe bloki gazowe w Dolnej Odrze to nowe życie dla elektrowni –
powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Zdjęcie: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Polimex Mostostal
Zdjęcie: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Polimex Mostostal
Budowa bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra to kolejny etap transformacji polskiej energetyki, którą można określić trzema hasłami: odpowiedzialność, bezpieczeństwo i modernizacja. Nowe bloki gazowe podniosą bezpieczeństwo energetyczne Polski, obniżą emisje oraz pozwolą integrować odnawialne źródła energii, np. morskie farmy wiatrowe – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.

W Elektrowni Dolna Odra powstaną dwie jednostki wytwórcze, które będą nie tylko najnowocześniejszymi w Polsce, ale także znajdą się w ścisłej czołówce najbardziej nowoczesnych elektrowni gazowych w Europie. Nowa inwestycja PGE to jeden z kluczowych elementów transformacji Grupy w kierunku niskoemisyjnym.

Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny klasy H. Jednostki tej klasy, w porównaniu do turbin poprzedniej generacji, charakteryzują się przede wszystkim wyższą sprawnością (63 proc. w porównaniu z 59-60 proc.). Nowe bloki będą się charakteryzować także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu. Produkcja energii w instalacjach wiatrowych jest zmienna, uzależniona od pogody, dlatego nowe bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra, będą stanowiły znaczące wsparcie dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Uruchomienie bloków ma nastąpić do końca 2023 roku.

– Inwestycja w Elektrowni Dolna Odra to kolejny dowód na to, że polska energetyka sukcesywnie się zmienia, wychodząc naprzeciw światowym i europejskim megatrendom. To również nasz wkład w zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej na Pomorzu Zachodnim i przygotowanie polskiego systemu energetycznego na dalszy rozwój OZE – w szczególności na realizację ambitnego programu budowy morskich farm wiatrowych, w którym także, jako Grupa PGE, bierzemy udział –
powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Bloki, które zostaną wybudowane w Elektrowni Dolna Odra, uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach będzie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

– Realizacja tej inwestycji jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce, zakładającymi wykorzystanie niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE. Turbiny GE, które będą zainstalowane w Elektrowni Dolna Odra, są zaprojektowane tak, że w przyszłości będą mogły być w stosunkowo prosty sposób dostosowane do spalana gazu z istotną domieszką wodoru. Umożliwi to dalszą redukcję wskaźnika emisyjności CO2 tych jednostek – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Budowa nowych jednostek wytwórczych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

Inwestycję w Dolnej Odrze zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.

– Podpisany dziś kontrakt to nie tylko kolejny ambitny projekt w portfelu Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Spółka w tym roku świętuje swoje 75-lecie. Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w budowę „Polski Przyszłości”. Nowe bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra to jedna z najważniejszych i najnowocześniejszych, realizowanych przez Polimex Mostostal inwestycji w kraju. Nasze unikalne wieloletnie doświadczenie w połączeniu z profesjonalnym wsparciem technologicznym GE jest gwarantem, że inwestycja będzie naszym wspólnym sukcesem i kolejną strategiczną jednostką energetyczną w Polsce jaką zbudujemy –
dodał Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal.

– Jako GE Gas Power cieszymy się, że możemy współpracować z PGE i Polimex Mostostal przy inwestycji, dzięki której dostarczymy najnowszą technologię do dwóch nowych bloków gazowo-parowych Elektrowni Dolna Odra. Projekt ten wykorzysta nasze doświadczenie w realizacji inwestycji „pod klucz” i pozwoli na wykorzystanie wiodącej technologii turbin gazowych, wspierając tym samym Polskę na europejskiej drodze transformacji energetycznej. Już od 70 lat GE przyczynia się rozwoju polskiego systemu energetycznego, z radością czekamy na dalszy rozwój tej współpracy –
powiedział Sławomir Żygowski, prezes zarządu GE w Polsce.

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra. Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski. Aktualnie pracuje w niej sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Są one wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne. W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7-krotnie, tlenków siarki 32-krotnie, a pyłów aż 50-krotnie. W przyszłości, w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach PGE Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.

Jeszcze osiem lat temu, w strategii inwestycyjnej Elektrowni Dolna Odra na lata 2012-2035, nie było zdefiniowanych inwestycji modernizacyjnych gwarantujących dalsze funkcjonowanie elektrowni. Przy aktywnym wsparciu strony społecznej zaczęto jednak wypracowywać koncepcje przedłużenia funkcjonowania tego najważniejszego na Pomorzu Zachodnim producenta energii. Początkowo, w celu odtworzenia potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra, rozpatrywane było rozbudowanie jej w oparciu o paliwo węglowe. W ramach etapu przedinwestycyjnego rozważano budowę monobloku klasy 500 MW opalanego węglem kamiennym. Ostatecznie, zespół projektowy w 2017 roku zarekomendował wariant zasilania tego bloku gazem. Decyzja o wyborze technologii musiała uwzględniać uwarunkowania funkcjonowania tej elektrowni w krajowym systemie elektroenergetycznym. Przesłanką wyboru technologii gazowej dla Dolnej Odry była także lokalizacja z daleka od źródeł wydobycia węgla, zaś stosunkowo blisko gazoportu w Świnoujściu i w regionie o dużym udziale zmiennych mocy wiatrowych. Elastyczność jednostek opalanych gazem oraz potrzeba bilansowania niestabilnych źródeł energii były bardzo istotnymi wyznacznikami decyzji dotyczącej wybranej technologii. Wyniki studium wykonalności pozwalały rozważyć realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż pierwotnie zakładano, czyli budowę dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Ostatecznie, po pogłębionych analizach, w 2019 roku podjęto decyzję o budowie dwóch bloków gazowych 2×700 MW w Elektrowni Dolna Odra.

Tekst i zdjęcia: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Polimex Mostostal S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA