REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na budowę obwodnicy Myśliny

22 czerwca br. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm BITUM sp. z o.o., DROG-BUD Sp. z o.o., Nowak-Mosty Sp. z o.o. a na budowę obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości 3,149 km.

Wartość inwestycji to 40 776 841,86 zł brutto a część kosztów zostanie pokryta ze środków Unii Europejskiej.

Docelowo obwodnica stanowić będzie kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miast: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek o długości 9,6 km. W ramach inwestycji powstanie również wiadukt nad linią kolejową oraz 2 przejazdy gospodarcze nad drogami lokalnymi.

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Myśliny. Wyeliminowanie z ruchu w terenie zabudowanym uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się przede wszystkim do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska na terenie miejscowości. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole – Warszawa. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i drogi krajowej nr 46 oraz w powiecie oleskim.

Autor: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA