Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na budowę ronda w Zakopanem

GDDKiA podpisała umowę na budowę ronda w miejscu istniejącego skrzyżowaniu DK47 z ul. Spyrkówka w Zakopanem. Inwestycje zrealizuje Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe za ok. 9,6 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Co się zmieni

W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo z docelowymi czterema wlotami. Do czasu wybudowania projektowanej drogi gminnej, ulicy o roboczej nazwie Nowa Spyrkówka, na rondzie będą funkcjonować trzy wloty, a wlot południowy zostanie oznakowany jako droga ślepa. Powstaną chodniki, drogi rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy okalający rondo i dwie zatoki autobusowe. Przebudowanych zostanie osiem zjazdów indywidualnych i dwa zjazdy publiczne na DK47.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe i kanał technologiczny. Wbudowane będzie nowe oświetlenie i odwodnienie.

W porozumieniu z gminą


Nowe rondo powstanie na podstawie porozumienia GDDKiA z Gminą Miasto Zakopane, w myśl którego samorząd sfinansował przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskał decyzję na realizację inwestycji drogowej (ZRID), natomiast GDDKiA sfinansuje roboty budowlane.

Termin realizacji

Na realizację inwestycji wykonawca ma 15 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy, tj. do II kwartału 2024 r. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 16 grudnia do 15 marca.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI