REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na budowę S7 Moczydło – Miechów

GDDKiA podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 granica woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) – węzeł Miechów.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Wartość umowy wynosi ponad 752 mln 929 tys. zł.

– S7 to droga, która połączy północ i południe Polski, a jednocześnie arteria komunikacyjna niesłychanie ważna dla województwa małopolskiego i jego mieszkańców. Dzisiejsza umowa to dowód na to, że dotrzymujemy słowa i sukcesywnie kierujemy do realizacji bardzo potrzebne i długo oczekiwane odcinki dróg –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy były możliwe dzięki zwiększeniu środków na tę inwestycję o 68 mln zł przez Ministra Infrastruktury. W ciągu tygodnia wykonawcy, firmie INTERCOR, zostanie przekazany plac budowy. Dla inwestycji została już wydana przez Wojewodę Małopolskiego zgoda na realizację.

Zakres inwestycji


W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło – węzeł Miechów, o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni z ruchem w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów w kierunku Krakowa.

Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt.

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, powstaną drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną:
– przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną drogi i zjazdami,
– chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe,
– system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska),
– ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
– sieci elektroenergetyczne i wodociągowe.

W trosce o środowisko


W ramach zadania zaplanowano budowę ekranów akustycznych, siedmiu przejść dla zwierząt: dwóch górnych dla dużych zwierząt i pięciu dolnych dla małych, średnich i dużych oraz przejście dolne dla płazów. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach i w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

Termin realizacji robót 


Zgodnie z zapisami w umowie prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło – węzeł Miechów, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe.

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania.
29 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID.
10 sierpnia 2017 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej.
28 grudnia 2018 r. – złożenie wniosku o decyzję ZRID.
4 września 2019 r. – wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.
30 września 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID.
18 lutego 2020 r. – otwarcie ofert.
17 marca 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty.
16 kwietnia 2020 r. – podpisanie umowy na kontynuację projektowania i budowę.
2020 r.-2023 r. – realizacja inwestycji.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA