REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na budowę wiaduktu w ciągu DK9 nad linią kolejową i DP nr 1113R

Rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał umowę na budowę wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R w ciągu DK9 w km 130+556.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Roboty zrealizuje konsorcjum firm: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. i PBDiM Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę brutto 20 280 187,38 zł w terminie do 15 lipca 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu.

Zamówienie obejmuje:
– budowę objazdu tymczasowego,
– rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
– budowę wiaduktu stałego wraz z dojazdami do wiaduktu,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego,
– zabezpieczenie i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Zakres prac koniecznych do wykonania w 2019 roku obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego (do 4 miesięcy od daty podpisania umowy), rozebranie istniejącego wiaduktu i budowa nowego wiaduktu w zakresie wykonania fundamentów i podpór. Natomiast zakres prac pozostałych do wykonania w 2020 roku obejmuje kontynuację robót budowlanych przy wiadukcie stałym i dojazdach, rozbiórkę objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA