REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na dokończenie budowy S5 Nowe Marzy – Świecie Południe

27 kwietnia 2020 roku podpisana została umowa na dokończenie prac budowlanych na odcinku drogi S5 Nowe Marzy – Świecie Południe.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz
Umowa na kontynuację robót

27 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z firmą Budimex S.A. na dokończenie prac budowlanych na odcinku drogi ekspresowej S5 między węzłami Nowe Marzy na A1 a Świeciem Południe (Dworzysko). Długość tego odcinka wynosi 23,3 km. W ramach tego zadania wykonawca zbuduje dwujezdniową drogę ekspresową z rezerwą pod trzeci pas. Powstanie nowy węzeł Sartowice, a istniejące węzły na obwodnicy Świecia: Świecie Północ, Zachód i Południe zostaną wyremontowane. Koszt prac budowlano-montażowych na tym odcinku trasy S5 wyniesie 566 786 115,60 zł. Termin wykonania został określony na 22 miesiące bez wliczania okresów zimowych.

Dlaczego ponowny wybór wykonawcy?


Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 r. odstąpiliśmy od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania.
 
Strategiczne znaczenie S5

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz pośrednio Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiega od węzła Nowe Marzy na autostradzie A1 do granicy z województwem wielkopolskim.
 
Odcinki S5 w województwie kujawsko-pomorskim (z północy na południe):
– Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) – 27 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na kontynuację prac budowlanych;
– Świecie Południe (Dworzysko) – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – 23 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na kontynuację prac budowlanych; 
– Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem; 
– Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – w budowie, oddanie do ruchu planowane w 2020 r.; 
– Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – Szubin Północ – 13 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na kontynuację prac budowlanych, trwają prace budowlane; 
– Szubin Północ – Żnin Północ – w budowie; w lutym br. został przełożony ruch z DK5 na jedną jezdnię S5; oddanie do ruchu całości planowane w 2020 r.; 
– Żnin Północ – granica województwa – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem. 

Opracowujemy studium korytarzowe


13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęliśmy od studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace już trwają, a efekty poznamy w lipcu tego roku. Wykonane do tej pory wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin o powierzchni przeszło 8 tys. km².

Opracowanie to, wzbogacone w początkowym etapie o studium sieci drogowej, umożliwi nie tylko określenie korytarzy dla potencjalnych przebiegów trasy i powiązań z siecią dróg publicznych, ale pozwoli przeprowadzić ich analizę i porównania. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwoli na wybór najlepszych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i realnych pod względem ekonomicznym.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA