REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na dokumentację dla obwodnicy Kołbaskowa

Szczeciński Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 o długości 6 km. Obwodnicę za kwotę 1,54 mln zł zaprojektuje firma DiM.

 
W zakres umowy wchodzi wykonanie badań podłoża oraz przygotowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Będzie to komplet dokumentacji niezbędnej do budowy drogi. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Dwie z dziewięciu obwodnic w przetargu na realizację, pozostałe z umowami na dokumentację


Spośród dziewięciu obwodnic przewidzianych do realizacji w ramach tego Programu na Pomorzu Zachodnim dwie są już na etapie przetargu na zaprojektowanie i budowę (obwodnice Gryfina i Szczecinka). Dla obwodnic na DK22 – Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy umowy na dokumentację zostały zawarte w czerwcu, natomiast dla Stargardu i Złocieńca na DK20 w lipcu tego roku.  Teraz do grona  zadań  w trakcie opracowywania dokumentacji  dołączyła  obwodnica  Kołbaskowa. 

Kompletna dokumentacja projektowa


Przebieg  obwodnicy Kołbaskowa  został określony w wydanej w 2012 roku decyzji środowiskowej, która dotyczyła również położonej na północ obwodnicy Przecławia i Warzymic. Zadaniem projektanta będzie teraz opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla inwestycji oraz wykonanie badań podłoża. Realizacja projektu budowlanego umożliwi przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego, następnie zostanie uzyskana decyzja ZRID. Ogłoszenie przetargu na budowę drogi  planowane jest w 2023 roku.

Obwodnica  od wschodu ominie Kołbaskowo


DK13 łączy granice polsko-niemiecką w  Rosówku  z autostradą A6 i centrum Szczecina. Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 to kolejny element realizacji nowego przebiegu tej drogi. Wraz z biegnącą od autostrady A6 do Szczecina obwodnicą Przecławia i Warzymic,  trasa ta umożliwi całkowite wyprowadzenie pozamiejskiego odcinka tej drogi poza obszary zabudowane. Obwodnica Kołbaskowa rozpocznie się kilkaset metrów od granicy polsko-niemieckiej. Droga ominie od wschodu miejscowość Kołbaskowo i włączy się w nowy węzeł drogowy Szczecin Zachód, który przewidziany jest do realizacji w ramach obwodnicy Przecławia i Warzymic. Obwodnica Kołbaskowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główną ruchu przyspieszonego)  o długości 6 km.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Szczecin
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA