REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na dostawę rur dla gazociągu Baltic Pipe

9 stycznia br. spółka GAZ-SYSTEM podpisała umowę z firmą EUROPIPE GmbH na dostawę rur dla podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, który zostanie ułożony na dnie Morza Bałtyckiego.

Spółka odebrała także dokumentację projektową na wykonanie tego gazociągu. To kolejne istotne kamienie milowe inwestycji terminowo zrealizowane przez spółkę.

– GAZ-SYSTEM jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w obszarze gazu ziemnego. Realizacja Baltic Pipe umożliwi sprowadzanie od października 2022 r. do Polski zwiększonych ilości do 10 mld m3 gazu ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest to ważne nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, stwarza bowiem możliwości powstania konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy. Podpisana dzisiaj przez GAZ-SYSTEM umowa na dostawę rur do budowy gazociągu podmorskiego stanowi istotny element tego procesu –
powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Baltic Pipe jest na finiszu działań poprzedzających rozpoczęcie układania podmorskiej części gazociągu. Zakontraktowaliśmy dostawy najważniejszych materiałów i prowadzimy proces wyboru wykonawców prac budowlano-montażowych –
powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM. – Uzyskiwanie decyzji na budowę gazociągu jest również w zaawansowanej fazie. GAZ-SYSTEM otrzymał już komplet pozwoleń w Danii, a w Szwecji i w Polsce ten etap inwestycji zbliża się ku końcowi. Zgodnie z zapowiedziami w tym roku rozpoczniemy budowę części łączącej Polskę z Danią – podsumował Stępień.

W ramach podpisanego kontraktu firma EUROPIPE GmbH dostarczy rury o średnicy nominalnej 900 mm, które będą wykonane w odcinkach o długości nominalnej 12,2 m. Umowa obejmuje również rury o tej samej średnicy na krótki odcinek lądowy gazociągu do terminala odbiorczego. Zapewni również wszystkie uwzględnione w projekcie powłoki ochronne, które z jednej strony zabezpieczą gazociąg, a z drugiej zminimalizują jego oddziaływanie na otoczenie oraz środowisko naturalne.

Grubość stalowej ścianki gazociągu będzie wynosiła od 20,6 mm do 23,8 mm. Gazociąg będzie też pokryty specjalną powłoką antykorozyjną o grubości 4,2 mm, która zabezpieczy go w czasie eksploatacji na dnie morza. Rurociąg zostanie także zabezpieczony warstwą betonu o grubości 60-110 mm. Kontrakt obejmuje również tymczasowe magazynowanie wyprodukowanych rur oraz ich transport do miejsca odbioru przez wykonawcę robót budowlano-montażowych.

GAZ-SYSTEM odebrał również projekt wykonawczy, który szczegółowo określa sposób ułożenia rurociągu na dnie morskim oraz odcinka łączącego rurociąg podmorski ze stacją zaworową. Zawiera też m.in. raporty z przeprowadzonych analiz dotyczących zabezpieczenia rurociągu i jego stabilności na dnie Bałtyku.
 
W ramach opracowywania projektu wykonawczego wykorzystano również:
– wyniki kompleksowej rocznej kampanii badań środowiska obejmującej całą trasę gazociągu. Posłużyły one też do przygotowania raportu oddziaływania na środowisko;
– wyniki szczegółowego badania dna morskiego dla korytarza, w którym będzie układany rurociąg podmorski;
-wyniki analizy ilościowej ryzyka oraz analiz ryzyka dla etapu budowy, a także dla fazy operacyjnej, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa rurociągu podmorskiego w trakcie jego budowy oraz użytkowania.

Tak kompleksowo wykonany projekt umożliwia spełnienie wymogów bezpieczeństwa gazociągu podmorskiego oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych do układania rurociągu.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA