REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na Koncepcję Programową dla S19 Dukla – Barwinek

Wczoraj podpisano umowę na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa).

Wykonawcą dokumentacji tego ponad 18-kilometrowego odcinka trasy Via Carpatia jest firma Multiconsult Polska Sp. z o.o., która zrealizuje zadanie za kwotę 8 410 641,60 zł w terminie 22 miesięcy.

– Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym krokiem do spełnienia marzeń mieszkańców Podkarpacia, ale także wszystkich kierowców podróżujących na kierunku północ-południe. Na całym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku trwają już prace koncepcyjne, które po zakończeniu pozwolą na ogłoszenie przetargu na projekt i budowę szlaku Via Carpatia. Droga ekspresowa S19 to priorytetowa inwestycja dla polskiego rządu i bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego dlatego tak istotne jest abyśmy domknęli jej realizację – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

– Stoi przed nami zadanie przygotowania koncepcji programowej budowy drogi na niełatwym odcinku – od węzła Dukla do granicy ze Słowacją. Planowana inwestycja ma przebiegać przez teren wymagający budowy obiektów inżynieryjnych takich jak estakady, wiadukty czy most. Ponadto dotyczy obszarów chronionych. Wykorzystamy nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką, aby zaproponować rozwiązanie, które będzie odpowiadało potrzebom regionu, okolicznych mieszkańców, a przede wszystkim będzie spełniało swoje zasadnicze funkcje korytarza transportowego. Liczymy na dobrą współpracę z GDDKiA –
zaznacza prezes Multiconsult Polska Jarosław Wielopolski.

Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19. Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r. wydał decyzję środowiskową (04.11.2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Odcinek S19 Dukla – Barwinek, jest częścią dużego przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym S19 Babica – Barwinek (gr. państwa). Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne:
– Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) – Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45 km,
– Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km,
– Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km,
– Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km.

24 kwietnia 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą Zadania 4 co oznacza, że na całym już odcinku Babica – Barwinek trwają prace koncepcyjne.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA