Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na koncepcję rozbudowy DK48 i DK60

W Warszawie podpisano umowę na koncepcję rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odc. Kozienice – Dęblin i drogi krajowej nr 60 na odc. Gostynin – Płock wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Dokumentację w ciągu 12 miesięcy (czyli do marca 2020 r.) opracuje konsorcjum: ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o i ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska. Wartość zadania to ok. 3,9 mln zł.

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie: poszerzenia istniejącej drogi, nowej konstrukcji, która będzie przenosiła obciążenia do 115 KN/oś, przebudowy skrzyżowań, budowy lewo i prawoskrętów, systemów odwodnienia, zatok autobusowych, obiektów mostowych, ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, infrastruktury podziemnej, a także remontu istniejących parkingów należących do GDDKiA. W przypadku DK48 w zakres opracowania wchodzi również przebudowa mostu przez rzekę Wisłę w Dęblinie.

Projekt DK48 zakłada przebudowę odcinka pomiędzy Kozienicami a Dęblinem na długości ok. 22 km, od skrzyżowania z drogą gminną przy kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Jankowie do granicy woj. mazowieckiego, natomiast DK60 odc. Gostynin – Płock na długości ok. 9,3 km od końca obwodnicy Gostynina do ronda na granicy miasta Płock.

Droga będzie jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w każdymi kierunku.

Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj” na realizację zadania. Zakończenie prac przewiduje się w 2024 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI