REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Wczoraj podpisano umowę na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Wykonawcą będzie polsko-węgierskie konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX (Lider), AZI-BUD i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft., które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł.

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Przy wyborze oferty oprócz ceny, brano pod uwagę także kryteria poza cenowe, które stanowiły 40% ogólnej punktacji. Najkorzystniejsza oferta konsorcjum polsko-węgierskiego: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BANIMEX Sp. z o.o. – (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o.o. – (Partner) z Będzina i węgierskiej firmy DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), uzyskała maksymalną ilość punktów, w tym za:
– właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt,
– równość podłużna nawierzchni – 8 pkt,
– personel wykonawcy – 6 pkt, w tym:
– dyrektor kontraktu – przedstawiciel wykonawcy – 3 pkt;
– kierownik budowy – 3 pkt;
– termin realizacji kontraktu – 12 pkt;
– zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5 pkt.

Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:
– budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
– wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
– wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
– budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
– budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
– wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
– budowę lub przebudowę chodników,
– oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
– opracowanie dokumentacji powykonawczej,
– uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W październiku 2017 r. budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. 20 października 2017 r. zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca ten nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

Nowy wykonawca rozpocznie prace niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz wypełnieniu niezbędnych formalności.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA