Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na KP dla obwodnicy Chełma

31 sierpnia 2018 r. w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek, lubelski oddział GDDKiA podpisał umowę na opracowanie koncepcji programowej obwodnicy Chełma.

– Realizujemy obiecane inwestycje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnił finansowanie dla obwodnicy Chełma. Jest to jedna z wielu nowych inwestycji w województwie lubelskim. Wierzymy, że Polska jest jedna, dlatego chcemy, aby wszystkie regiony rozwijały się równomiernie. Podpisana dzisiaj umowa przybliża nas do tego celu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czas realizacji zadania to 23 miesiące od podpisania umowy, a koszt prac projektowych wyniesie blisko 3,1 mln zł. Zadaniem wykonawcy, firmy Mosty Katowice, będzie opracowanie analiz i prognozy ruchu, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów projektowania dróg, a także dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i hydrologiczno-hydraulicznej. To pozwoli na zaprojektowanie ostatecznego wariantu technicznego realizacji inwestycji i przeprowadzenie rozpoznania podłoża gruntowego.

Projektanci w ramach prac nad koncepcją programową mogą zaproponować nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Dokumentacja, na której wykonanie podpisano umowę, posłuży do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Obwodnica Chełma została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, realizacja trasy jest przewidziana w latach 2021-2025.

Przebieg obwodnicy Chełma o długości ok. 17 km jest już ustalony decyzją środowiskową. Dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu rozpocznie się od węzła Chełm Zachód na przecięciu z obecną drogą krajową nr 12 i od północy ominie miasto. Powstaną jeszcze trzy węzły: Chełm Północ, Chełm Okszów i Chełm Wschód, na którym obwodnica połączy się z DK12.

Obwodnica Chełma to bardzo istotna inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach budowy ekspresowego połączenia od Lublina do granicy państwa z Ukrainą. S12 będzie stanowiła odnogę łączącą korytarz Via Carpatia, przebiegający z północy na południe Europy, z naszymi wschodnimi sąsiadami. Budowa S12 i obwodnicy Chełma przyczyni się do aktywizacji gospodarczej regionu i pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta.

Jeszcze we wrześniu tego roku jest planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla dwóch pozostałych zadań w ramach blisko 75-kilometrowego odcinka S12 od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą (całość podzielono na trzy części).

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI