Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na modernizację linii Ostrołęka – Chorzele

W zeszłym tygodniu PLK podpisały umowę na modernizację linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele. Dzięki tej inwestycji pociągi wrócą na nieczynną od 18 lat linię. Wartość inwestycji to 314,7 mln zł netto.

Podpisywanie umowy na modernizację, fot. PKP PLK
Podpisywanie umowy na modernizację, fot. PKP PLK
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o. o. podpisały umowę za 314,7 mln zł netto na modernizację linii kolejowej na odcinku Ostrołęka – Chorzele. Inwestycja ma strategiczne znaczenie zwłaszcza dla północno-wschodniej części Mazowsza. Po zakończeniu prac będzie możliwe wznowienie ruchu pociągów. Zapewni to lepszy dojazd mieszkańców gmin położonych wzdłuż linii kolejowej do Warszawy i do powstających w Chorzelach fabryk. Zyska lepsze warunki transport towarowy.

Wygodne podróże z nowych peronów

Dzięki modernizacji poróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych stacji: Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka, Chorzele oraz przystanków Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka. Komfortową obsługę zapewnią nowoczesne perony wyposażone w nowe ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Linie naprowadzające ułatwią drogę osobom niewidomym i słabowidzącym. Będą również udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Prace na odcinku Ostrołęka – Chorzele obejmą prawie 60 km torów.

Szybciej i bezpieczniej


Dzięki modernizacji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a składy z towarami do 80 km/h. Przebudowanych zostanie 20 obiektów inżynieryjnych w tym 14 przepustów i 6 mostów. W ramach prac wymieniona zostanie m.in. konstrukcja 250-metrowego mostu na rzece Narew.

Sprawne podróże zapewni nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) w Ostrołęce. Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy poziom bezpieczeństwa. Roboty planowane są od 2020 r., a zakończenie w 2022 r. Projekt realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” ubiega się o finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Tekst i zdjęcie: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI