REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na modernizację Teatru Dramatycznego w Białymstoku

7 lipca 2021 roku podpisano umowę na zmodernizowanie siedziby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Inwestycję wartą ponad 31,7 mln zł wykona Budimex.

 
Zdjęcie: Urszula Bondaruk, mat. teatru, e-teatr.pl
Zdjęcie: Urszula Bondaruk, mat. teatru, e-teatr.pl
Siedziba Teatru Dramatycznego znajduje się w centrum miasta w budynku wybudowanym w latach 30. XX wieku. Teatr, jako Teatr Wojewódzki, rozpoczął tam działalność w 1944 roku. O potrzebie remontu siedziby mówiono od dawna; wstępnie inwestycję oszacowano na 58 mln zł.

 Przetarg na prace budowlane i remontowe ogłoszono w lutym; termin kilkukrotnie – ze względu na zapytania oferentów – przedłużano. Ostatecznie swoje oferty zgłosiły dwie firmy; wybrano ofertę firmy Budimex SA na kwotę brutto ponad 31,7 mln zł. 7 lipca władze teatru podpisały z nią umowę.
 – To wyjątkowa chwila w historii teatru – mówiła w środę przed podpisaniem umowy zastępczyni dyrektora Teatru Dramatycznego w Białymstoku Martyna Zaniewska. Podziękowała wszystkim pracownikom teatru za ogrom pracy logistycznej i administracyjnej związanej przenoszeniem i organizowaniem pracy w nowych miejscach. Wyraziła nadzieję, że na początku 2023 roku teatr będzie mógł zaprosić do nowych, wyremontowanych wnętrz.Obecny na podpisaniu umowy marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki mówił, że to bardzo ważna umowa na tworzenie nowego i unowocześnienie starego miejsca pracy. Ocenił, że inwestycja poprawi komfort pracy, ale też komfort oglądania spektakli; pozwoli też wykorzystać potencjał instytucji.Marszałek przypomniał, że na inwestycję pozyskano środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 26 mln zł. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu województwa podlaskiego. Dodał, że obecnie analizowane są możliwości pozyskania środków finansowych na wyposażenie instytucji.Przedstawiciel firmy Budimex dyrektor Andrzej Sowa mówił, że firma ma doświadczenie prowadzenia podobnych inwestycji, obecnie prowadzi prace w Teatrze Polskim w Szczecinie oraz w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Powiedział, że prace w Teatrze Dramatycznym rozpoczną się w lipcu tego roku, a zakończą w grudniu 2022 roku. Dodał, że na plac budowy firma wejdzie 14 lipca.W ramach modernizacji zostaną wykonane roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku teatru. Zamówienie przewiduje też rozbiórkę części budynku z budową muru oporowego i zagospodarowanie terenu. Ma się zmienić też sposób użytkowania części pomieszczeń magazynowych, które mają być zamienione m.in. na garderoby, a z części pomieszczeń biurowych zostanie stworzone archiwum, biblioteka i pokoje gościnne.Remont będzie odbywał się pod nadzorem konserwatora zabytków, a dotyczyć będzie całości budynku. Zmodernizowane mają być dwie sceny, a także część administracyjna.Na czas trwania remontu działalność teatru zostanie przeniesiona na inne sceny w mieście. Jak mówiła Zaniewska, nowy sezon artystyczny rozpocznie się w połowie września, a spektakle będą grane m.in. w kinie Ton, Uniwersyteckim Centrum Kultury czy w Spodkach. Dodała, że teatr „nie zwalnia tempa” i przygotowuje także premiery.

Źródło: tekst e-teatr.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA