REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na nadzór inwestycji na linii Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer

2 listopada PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na nadzór inwestycji na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer. Wartość kontraktu to prawie 7 mln zł netto.

 
Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
Umowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na inżyniera kontraktu zapewni właściwy nadzór nad inwestycją na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer. To przygotowanie do modernizacji kolejnej trasy wylotowej z Warszawy. Zadaniem inżyniera kontraktu będzie kontrola procesu inwestycyjnego – nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość ich wykonywania, a także weryfikacja stosowanych procedur Unii Europejskiej, która współfinansuje budowę, podczas rozliczeń finansowych.

– Rozbudowa kolei aglomeracyjnej to zwiększenie roli najbardziej ekologicznego środka transportu. Krajowy Program Kolejowy zapewnia także lepsze możliwości sprawnych połączeń między miastami. Tworzymy bezpieczniejszą, komfortową i nowoczesną kolej, co przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców –
mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Podpisanie umowy na nadzór zapewni sprawną realizację ważnej inwestycji w aglomeracji warszawskiej.

– Konsekwentnie zwiększamy możliwości kolei w aglomeracjach. Także w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego chcemy zapewnić sprawne podróże dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Podpisana dzisiaj umowa z inżynierem kontraktu przygotowuje inwestycję na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer na linii z Warszawy do Lublina –
mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Lepsza dostępność do kolei w aglomeracji warszawskiej


Rozpoczęcie robót w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer planowane jest w I/II kwartale przyszłego roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w ramach którego oceniane są złożone oferty.

Lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Warszawa Wiatraczna oraz przebudowane przystanki Warszawa Olszynka Grochowska, Warszawa Gocławek oraz Warszawa Wawer. Po przebudowie poprawi się dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pięć nowych przejść podziemnych istotnie ułatwi komunikację w obszarze kolejowym oraz zwiększy bezpieczeństwo.

Sprawniejsze podróże koleją do pracy czy szkoły


Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer włącznie to pierwszy etap prac Warszawą a Otwockiem. Przebudowany będzie układ torów oraz wybudowane dwa dodatkowe tory dalekobieżne od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer. Przygotowane zostanie „wyjście” nowego układu torów od stacji Wawer do Otwocka, które będzie realizowane w kolejnym etapie.

Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wartość zadania pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją robót budowlanych” w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer wynosi 6,9 mln zł netto. Wykonawcą jest konsorcjum firm Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o. oraz Multiconsult Polska Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA