REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Brzezin i Błaszek

Łódzki Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Multiconsult Polska na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 i obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12.

 
Grafika: GDDKiA O/Łódź
Grafika: GDDKiA O/Łódź
Obwodnice Brzezin w ciągu DK72 i Błaszek w ciągu DK12 ujęte są w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Opracowaniem dokumentacji dla obu inwestycji, tj. Studium korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca złożył najkorzystniejsze oferty na oba zadania. W przypadku obwodnicy Brzezin było to blisko 3,9 mln złotych, zaś kwota, jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na ten cel wynosiła niemal 4,5 mln złotych. W przypadku obwodnicy Błaszek były to odpowiednio kwoty 2,9 i 2,8 mln złotych.

Wykonawca ma 66 miesięcy na realizację zamówienia, od chwili podpisania umowy, z czego 54 miesiące na opracowanie dokumentacji, a kolejne 12 miesięcy na przygotowanie ewentualnych odpowiedzi w przetargach na realizację ww. obwodnic, które zostaną ogłoszone w systemie „Projektuj i buduj”.

Celem budowy obwodnicy Brzezin w ciągu DK72 będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w ścisłym centrum miasta w związku z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 72. Jest to połączenie pomiędzy drogą ekspresową S8 Warszawa – Piotrków Trybunalski a Łodzią i korytarzem północ-południe, czyli autostradą A1. Cały ruch odbywa się tam przez ścisłą zabudowę miejską Brzezin. Budowa obwodnicy odciąży miasto od ruchu do i z Łodzi w kierunku drogi ekspresowej S8. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców. Planowane lata budowy: 2027-2029.

Dzięki obwodnicy Błaszek wyprowadzony zostanie tranzyt z centrum miejscowości, która znajduje się w ciągu ważnego korytarza transportowego dla Wielkopolski, pomiędzy Sieradzem i Kaliszem. Usprawniony zostanie zatem dojazd pojazdów ciężarowych od strony korytarza drogi krajowej nr 11, drogi krajowej nr 25 oraz Kalisza do drogi ekspresowej S8 w pobliżu Sieradza, dalej w kierunku Łodzi i Warszawy. Jednocześnie nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska. Planowane lata budowy: 2027-2029.

Źródło: GDDKiA O/Łódź
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA