REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini 

23 czerwca GDDKiA podpisała umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu DK79.

 
Grafika: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Grafika: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Wykonawcą prac, o wartości 10 796 386,50 zł, jest firma Multiconsult Polska. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Powstanie dwujezdniowa obwodnica w ciągu DK79


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji dla nowej, dwujezdniowej, blisko 16-kilometrowej drogi klasy GP (droga główna ruch przyspieszonego), omijającej centrum Chrzanowa i Trzebini. Oprócz ciągu głównego mają powstać skrzyżowania z innymi drogami, chodniki i drogi rowerowe, obiekty mostowe oraz przepusty. W zakresie urządzeń ochrony środowiska przewidywane są ekrany, zbiorniki retencyjne oraz urządzenia oczyszczania wód.

Etapowanie zadania


Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie STEŚ-R oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jest on wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Wykonawca przygotuje również materiały do samego wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.

Na wykonanie etapu I przewidywane są 43 miesiące.

Etap II obejmie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów, biorących udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu i robót budowlanych.

Wyprowadzenie ruch tranzytowy z miast


Głównym celem budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miast. Aktualnie przejazd przez Chrzanów w kierunku Katowic odbywa się jednokierunkową drogą krajową nr 79. Przebiega ona przez ściśle zabudowane centrum miasta, z przejazdem pod wiaduktem kolejowym o nienormatywnej skrajni pionowej (wysokość do 3,2 m).

Dla obsługi kierunku przeciwnego wykorzystane są odcinki dróg miejskich, również z przejazdem pod wiaduktem kolejowym o skrajni pionowej ograniczonej do wysokości 3,5 m. Trzebinia jest miastem przemysłowym, zaliczanym do Krakowskiego Obszaru Przemysłowego ze strefą aktywności gospodarczej.

Wybudowanie obwodnicy poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość dróg miejskich. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego oraz regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 79 w pobliżu autostrady A4. Zwiększy się także dostępność komunikacyjna rafinerii w Trzebini. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA