Drogi Wiadomości

Umowa na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz – Ropa

GDDKiA podpisała umowę z firmą IVIA na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy DK28 Nowy Sącz – Ropa.

Koszt umowy to 8 mln 733 tys. zł.

Droga się zmieni


Dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pozwolą wykonawcy, wyłonionemu w oddzielnym przetargu, przebudować DK28 pomiędzy Nowym Sączem i miejscowością Ropa. W efekcie nowa nawierzchnia drogi będzie mogła przenosić obciążenie do 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi, powstaną pasy do wyprzedzania, a także chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe.

Poprawa bezpieczeństwa w kilku powiatach

Odcinek DK28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Planowany zakres prac ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Rozbudowując DK28, podniesiemy komfort jazdy i usprawnimy połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

Termin wykonania dokumentacji


Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej oraz do decyzji ZRID etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

Lata prac przygotowawczych: 2021-2024
Lata realizacji robót: 2024-2028

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI