REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej poszerzenia A4

Opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie, zajmie się firma IVIA. Dokumentacja powstanie w ciągu 4 lat za ponad 7 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zakres opracowania

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu. Na odcinku od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej dokumentacja opracowana ma być tylko dla jezdni w kierunku Katowic, ponieważ rozbudowa A4  w kierunku Rzeszowa o trzeci pas ruchu już trwa.

Opracowane musi być minimum pięć wariantów rozwiązań projektowych obejmujących: 
– poszerzenie istniejących pasów ruchu,   
– dobudowę drugiej jezdni,   
– dobudowę obustronną pasów ruchu,   
– dobudowę jednostronną pasów ruchu,   
– odcinkowo nowy przebieg drogi.  

Wykonawca przeprowadzi też spotkania informacyjne z lokalną społecznością i zarekomenduje GDDKiA trzy warianty rozwiązań do dalszych prac projektowych. 

Przygotowana analiza wielokryterialna umożliwi wybór najkorzystniejszego wariantu do dalszych etapów przygotowania inwestycji.   

Coraz więcej pojazdów


Odcinek Balice – ul. Kąpielowa, o długości około 17,2 km, ma przekrój dwupasowy i pas awaryjny o szerokości 2,5 m. Obecnie, oprócz prowadzenia ruchu tranzytowego na trasie Katowice –  Rzeszów, stanowi też uzupełnienie układu komunikacyjnego miasta Krakowa. 

Poszerzenie tego fragmentu A4 jest konieczne ze względu na obecne natężenie ruchu pojazdów, które cały czas wzrasta. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku, w zależności od odcinka, natężenie ruchu wynosiło od 49,6 tys. do 64,1 tys. poj./dobę. Pięć lat później wzrost tego natężenia wyniósł od 27 do 61 proc. w zależności od odcinka. W liczbach daje to od 71,4 tys. do prawie 85 tys.   pojazdów na dobę. Są to wartości średnie, które zwiększają się w godzinach szczytów komunikacyjnych i dochodzi wówczas do zatorów.

Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa


Podstawowym celem rozbudowy A4 Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa do trzeciego pasa ruchu jest poprawa przepustowości i bezpieczeństwa na odcinku od węzła Balice do ul. Kąpielowej. Poszerzenie obu jezdni, z uwagi na brak rezerwy, będzie wymagało także przebudowania wszystkich obiektów inżynierskich oraz istniejących węzłów.

Powstała w ubiegłym wieku


Autostrada A4 na odcinku od Balic do ul. Kąpielowej w Krakowie została wybudowana w latach 1986-1995, przy czym podzielona była na mniejsze odcinki, realizowane w różnych latach: 
– węzeł Balice I – węzeł Kraków Tyniec, o długości 7,4 km, pierwsze 2 km tego odcinka oddano w 1988 r., a resztę w 1993 r.,   
– węzeł Kraków Tyniec – węzeł Kraków Skawina, o długości 4 km, realizowano od 1988 do 1993 r.,  
– węzeł Kraków Skawina – węzeł Kraków Południe, o długości 4,7 km, realizowano w latach 1993-1995,  
– węzeł Kraków Południe – ul. Kąpielowa w Krakowie, o długości 700 m, zrealizowano w 1995 r.  

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA