Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na opracowanie KP dla rozbudowy DK79 Piaseczno – Góra Kalwaria

GDDKiA podpisała umowę na opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla rozbudowy DK79 pomiędzy Piasecznem (skrzyżowanie z ul. Syrenki) a początkiem obwodnicy Góry Kalwarii.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Inwestycja podzielona została na 5 odcinków:
– Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – Piaseczno ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania), długości 2 km;
– Piaseczno ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) – Żabieniec ul. Wschodnia (ze skrzyżowaniem), długości ok. 3 km;
– Żabieniec ul. Wschodnia (bez skrzyżowania) – w. Chojnów (okolice granicy miejsko-wiejskiej gminy Piaseczno), długości ok. 2,8 km;
– w. Chojnów (okolice granicy miejsko-wiejskiej gminy Piaseczno) – Baniocha ul. Sportowa (bez skrzyżowania), długości 2,8 km;
– Baniocha ul. Sportowa (ze skrzyżowaniem) – początek Obwodnicy Góry Kalwarii, długości ok. 3 km.

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest firma Value Engineering. Umowa o wartości ok.  5,3  mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 24  miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 14 miesięcy po zawarciu umowy projektant ma złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do organu właściwego dla wydania tej decyzji. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na  przełomie III i IV  kw. 2024  r.

Obowiązki wykonawcy  


Zadaniem projektanta będzie opracowanie koncepcji wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej rozbudowy ok. 13,5 km DK79 na odcinku Piaseczno – obwodnica Góry Kalwarii.

Wykonawca przedstawi trzy warianty inwestycyjne:
- wariant bezinwestycyjny polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia;
- minimum 1 wariant z propozycjami rozwiązań technicznych;
- minimum 1 wariant przebiegu alternatywnego – po nowym śladzie.

W ramach inwestycji istniejąca DK79 zostanie dostosowana do parametrów trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostęp do drogi będzie się odbywać poprzez węzły drogowe. Ponadto wybudowane/przebudowane zostaną drogi do obsługi terenów przyległych. Powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe lub rowerowe, zatoki autobusowe. Piesi i rowerzyści zyskają kładki. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI