REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Umowa na opracowanie KP dla S74 Łagów – Jałowęsy

Wczoraj w obecności ministra Andrzeja Adamczyka kielecki Oddział GDDKiA podpisał umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka drogi ekspresowej S74 Łagów – Jałowęsy.

 
Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Kielce
Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Kielce
                       W 2019 r. prowadzone będą prace przygotowawcze dla odcinków S74 o łącznej długości 100 km.

Koncepcję programową opracuje, w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy wyłoniony w przetargu wykonawca, spółka Mosty Katowice. Koszt około 3,8 mln zł. Dokumentacja dla odcinka o długości 14,5 km powinna być gotowa w połowie 2020 roku. W obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek dokument podpisali Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA i Maciej Błach, prezes spółki Mosty Katowice.

Rozpoczyna się także tworzenie koncepcji programowej dla odcinka Cedzyna – Łagów o długości 32 km, o czym poinformowano na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury. W lutym podpisana została umowa z firmą Trakt Katowice na opracowanie takiej dokumentacji w ciągu 16 miesięcy za około 5,6 mln złotych. Od ubiegłego roku trwają prace nad koncepcją programową dla ponad 27,5-kilometrowego odcinka S74 granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów. Na przełomie lutego i marca planowane jest podpisanie kolejnej umowy na taką dokumentację dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości 16,4 km. Trwa również realizacja umowy w ramach, której opracowana będzie koncepcja programowa dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 oraz przejścia przez Kielce w ciągu S74. To oznacza, że koncepcje programowe opracowane zostaną dla wszystkich odcinków S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do Opatowa o łącznej długości ponad 100 km.

Charakterystyka odcinków S74:

S74 odcinek Łagów – Jałowęsy


W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 14,5 km, węzeł w Baćkowicach na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 15 mostów i wiaduktów, w tym 6 w ciągu drogi ekspresowej S74, miejsce obsługi podróżnych. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe. Odcinek drogi S74 będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a w miejscowości Jałowęsy włączy się w planowaną obwodnicę Opatowa.

S74 odcinek Cedzyna – Łagów


W ramach inwestycji przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km biegnącej na przeważającym odcinku po północnej stronie istniejącej drogi nr 74, budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Na tym odcinku powstaną 4 węzły drogowe w Radlinie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 756. W ramach zadania wybudowany zostanie obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, 4 miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt.

S74 odcinek Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód


W ramach inwestycji powstanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 16,4 km, biegnący po nowym śladzie na południowy-zachód od istniejącej trasy stanowiący obejście miejscowości Mniów, Miedziana Góra. Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych: Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748), budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych (6 w ciągu S74 i 6 nad drogą ekspresową), 2 mostów, 5 przejść dla zwierząt dużych, 28 przejść dla zwierząt małych, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę dróg dojazdowych oraz miejsca obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.

S74 odcinek granica województwa – Przełom/Mniów


Odcinek drogi ekspresowej od granicy województw do Mniowa o długości około 27,5 km biec będzie w przeważającej części po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 z uwzględnieniem korekt niektórych łuków poziomych. Jedynie przed Smykowem nowa droga ekspresowa ma odbić na południowy zachód, aby utworzyć obejście tej miejscowości i wrócić na ślad istniejącej drogi krajowej nr 74 w miejscowości Salata. W ramach inwestycji zaplanowano trzy bezkolizyjne węzły drogowe w Rudzie Malenieckiej (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42), Radoszycach (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 728) i Smykowie (skrzyżowanie z drogą powiatową) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy. Zaplanowano budowę około trzydziestu obiektów mostowych, w tym wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA