REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na opracowanie STEŚ-R dla wschodniej obwodnicy Tarnowa

GDDKiA podpisała umowę z firmą MULTICONSULT Polska na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla wschodniej obwodnicy Tarnowa.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Wschodnia obwodnica Tarnowa

Planowana droga umożliwi całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady. Zapewni też krótszy dojazd do autostrady A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła. Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu na granicy woj. małopolskiego i podkarpackiego. Poprawi się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych położonych w południowo-wschodniej Polsce. 

GDDKiA zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R. 

Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które drogowcy przedstawią lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, GDDKiA wystąpi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji STEŚ-R to 42 miesiące od podpisania umowy.  Wartość prac projektowych to 8,5 mln zł.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA