REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na pełnienie nadzoru nad budową obwodnicy Praszki

Wczoraj podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” z spółką INTEGRAL na kwotę ok. 5,8 mln zł.

Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Opole
Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Opole
Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do zarządzania, pełnienia kontroli i nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz Robotami na tym Kontrakcie.

Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa SA , który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 171,5 mln zł o długości 12,8 km. Planowany termin oddania tego odcinka do ruchu planowany jest na listopad 2022 r.

Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej GP, będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji planowana jest w formie „projektuj i buduj”.

 W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda.

Obwodnica w ciągu DK45 ma dla gmin Praszki i Gorzów Śląski bardzo duże znaczenie, szczególnie w zakresie rozwoju sieci drogowej, podwyższenia warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przeniesienia transportu ciężkiego z centrum obu miast na ich obrzeża. W stanie istniejącym drogi krajowe przebiegają przez centrum obu w/w miast.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA