REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na poprawę bezpieczeństwa na DK94 w Sławkowie

Jeszcze w 2023 r. poprawi bezpieczeństwo ruchu na DK94 w Sławkowie. Przebudowana zostanie geometria skrzyżowania i wykonana sygnalizacja świetlna na jednym z niebezpieczniejszych skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 94.

Zdjęcie: Paweł Klarecki, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Firma Drog-Bud z Lubojenki w osiem miesięcy zrealizuje prace o wartości ponad 7,7 mln zł, a okres gwarancji jakości na tym zadaniu wyniesie siedem lat.

To kolejna inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Dzięki niej zlikwiduje się niebezpieczny punkt na mapie drogowej województwa śląskiego. Wcześniej na tym skrzyżowaniu dochodziło do licznych kolizji i wypadków – nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dzięki sterowaniu ruchem sygnalizacją świetlną ograniczy się ryzyko wystąpienia wypadków drogowych – w szczególności dla relacji poprzecznych. Realizacja infrastruktury dla pieszych i rowerzystów pozwoli na kompleksową i bezpieczną obsługę komunikacyjną wszystkich użytkowników tego układu drogowego.

Zakres prac

W ramach inwestycji zaprojektowano remont nawierzchni jezdni DK94 na długości około 700 m, przebudowę geometrii skrzyżowania m.in. za sprawą wydzielonych lewoskrętów, korektę geometrii wlotów bocznych, wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz jej skoordynowanie z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Gwarków Sławkowskich i Wrocławską. Ponadto w rejonie skrzyżowania z ul. Okradzionowską powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a w ciągu ul. Księża Droga istniejący chodnik zostanie przebudowany. Pracom drogowym towarzyszyć będą przebudowy zjazdów i poboczy oraz odwodnienia w postaci zabudowy wpustów ulicznych, a także rowów przydrożnych.

Program Inwestycji

Aneks do Programu Inwestycji został uzgodniony przez Ministra Infrastruktury 30 czerwca 2023 r. Zadanie będzie zrealizowane w systemie tradycyjnym („Buduj”), na podstawie wykonanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA