REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na projekt i budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego

7 marca br. zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką POLAQUA na projekt i budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29. Wartość inwestycji to ponad 305 mln zł. Zakończenie budowy obwodnicy planowane jest na grudzień 2027 r.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

W pierwszej kolejności zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na co ma siedemnaście miesięcy. Kolejne 22 miesiące zajmie budowa drogi, z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Nowa droga i nowy most na Odrze

Obwodnica o długości 11,3 km będzie biegła po nowym śladzie omijając Krosno Odrzańskie. Jej początek zlokalizowany będzie na DK29 w rejonie Osiecznicy, a koniec na DK32 w rejonie Połupina. Nowa droga będzie omijała Krosno Odrzańskie od strony północnej i wschodniej – to wariant II (spośród trzech poddanych szczegółowej analizie) zatwierdzony decyzją środowiskową, jako najkorzystniejszy pod kątem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje most na Odrze.

Budowa obwodnicy znacząco zmieni sytuację w mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Obecny zabytkowy most nie jest w stanie sprostać rosnącym potokom ruchu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Krośnie Odrzańskim.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA