REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na projekt i budowę S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe

13 września 2021 r. rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe. To już dziewiąty odcinek Via Carpatia realizowany na Podkarpaciu.

 
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Zakres prac

Podpisana umowa przewiduje opracowanie projektu i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości ok. 10,3 km. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner). Wartość umowy wynosi 365 047 863,34 zł. 

– Podpisana dzisiaj umowa jest już trzydziestą ósmą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło 38 zadań o łącznej długości 478 km i wartości 14,6 mld złotych –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Dla całej trasy Via Carpatia będzie to 7 umowa na realizację. Łączna długość odcinków z tych umów to 90,4 km a wartość to 2,75 mld zł –
dodał Szef GDDKiA.

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Iskrzynia i Miejsce Piastowe. Węzeł Iskrzynia połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe  stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28. 

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Najważniejsze terminy


Wykonawca na  projekt  i roboty budowlane,  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  będzie miał 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych).  Wymogiem  GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto  w terminie 23 miesięcy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości nie  mniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

Charakterystyka terenu


Odcinek drogi ekspresowej S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie,  wykorzystywane w dużej mierze rolniczo. Na południowej części odcinka występują tereny bardziej zróżnicowane morfologicznie, gdzie trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Pod względem geologicznym,  obszar inwestycji charakteryzuje się skomplikowaną budową związaną z  występowaniem utworów fliszu karpackiego  (naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych). W rejonie projektowanej inwestycji występuje teren predysponowany osuwiskowo, na którym może dochodzić do zjawisk i procesów geodynamicznych. W związku  z tym, na etapie prac przygotowawczych,  wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.  W  ramach  tych prac  wykonano 1262 otwory badawcze o łącznym metrażu wierceń wynoszącym 9,5 km oraz 467 sondowań sprawdzających o łącznym metrażu wynoszącym 1,4 km.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego  północną i południową część  Europy.  W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji:  

– 30,2 km – oddane do ruchu (od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe), 
– 84,5  km – w realizacji (w systemie „Buduj” oraz „Projektuj i buduj”),  
– 54,1  km – w przygotowaniu (jeden  odcinek  na etapie przetargu,  trzy  odcinki na etapie realizacji koncepcji programowej). 

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA