REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na projekt i nadzór nad budową obwodnicy Zabierzowa

15 listopada GDDKiA podpisał umowę ze spółką Mosty Katowice na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obwodnicy Zabierzowa, w ciągu DK79 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad budową drogi.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Koszt prac wyniesie prawie 3 mln 839 tys. zł.

Zakres prac i terminy

Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji ZRID. Niezbędne jest wykonanie:
– opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i hydrogeologicznych,
– wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
– materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz z jej ostatecznym uzyskaniem i opracowaniem drugiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– projektu wykonawczego dla każdej z branż i dokumentacji do przetargu na roboty budowlane.

Na procedurę przetargową dotyczącą robót budowlanych przewidziano siedem miesięcy. Ten sam wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Przewidziano na ten etap inwestycji 26 miesięcy.

Inwestycja obejmuje budowę:
– obwodnicy miejscowości Zabierzów na DK79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,2 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze
– 3 skrzyżowań.
Na odcinku I, dwujezdniowym powstaną:
– w Zabierzowie – węzeł z jazdą na wprost w poziomie 1 oraz ze skrzyżowaniem w postaci średniego ronda 2-pasowego w poziomie 0,
– w Bolechowicach – skrzyżowanie w postaci średniego ronda 2 pasowego.

Wybudowany zostanie dwukomorowy tunel z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, pod starodrożem drogi krajowej nr 79, o długości 370 m, oraz 13 obiektów mostowych. Pięć z nich planowane jest na odcinku I. Nad potokiem Wedonka powstanie łącznik. Na odcinku II jednojezdniowym zaplanowano sześć obiektów, łącznicę do starodroża DK79 i rondo turbinowe w Rudawie. Budowa obwodnicy obejmie swym zasięgiem: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).

Parametry obwodnicy:

– klasa drogi GP
– przekrój – odcinek 1 – 2×2 ,odcinek 2 – 1×2
– prędkość projektowa – 70/80 km/h
– prędkość miarodajna – 100 km/h
– szerokość pasa ruchu – 3,50 m
– podstawowa szerokość pasa dzielącego – 2,5 m-5,00 m
– podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m
– obciążenie – 115 kN/oś
– kategoria ruchu KR5

Kalendarium

2015-06-30 – odebrane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.
2016-10-28 – wydana decyzja środowiskowa (DŚU).
2017-03-22 – decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
2017-12-29 – podpisanie umowy na przygotowanie koncepcji programowej (KP).
2019-05-20 – ogłoszenie przetargu na projekt wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i nadzorem autorskim.
 
Tekst i plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA