Drogi Wiadomości

Umowa na projekt obwodnicy Oławy

Wrocławski Oddział GDDKiA podpisał umowę na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu DK94. Obwodnica Oławy została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Umowa i obowiązki wykonawcy

Umowa została podpisana z firmą Sweco Engineering z Krakowa. Zadaniem projektantów będzie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”. Koszty wykonania dokumentacji dla ww. zadania wynosi 2 885 223,30 zł brutto.

Bezpieczeństwo i komfort

Budowa obwodnicy Oławy wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców miasta. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki wybudowanej obwodnicy powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km, którego celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta oraz upłynnienie ruchu do Oławskiej Podstrefy Ekonomicznej. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i Buduj” w latach 2026-2029.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI