Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na projekt rozbudowy DK3 Bolków – Jelenia Góra wraz budową obwodnicy Kaczorowa

19 lipca wrocławski Oddział GDDKiA podpisał umowę dla zadania pn. „Rozbudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”.

  
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
                        W ramach umowy Wykonawca opracuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla obwodnicy Kaczorowa, dla całości zadania uzyska: Decyzję Środowiskową, następnie opracuje Projekt Budowlany i uzyska decyzję ZRID (Zgoda na Realizacje Inwestycji), opracuje Projekt Wykonawczy i przygotuje materiały przetargowe na realizację inwestycji w systemie „buduj”.

Inwestycja zostanie zrealizowana na DK3 na odcinku o długości ok. 17,5 km (od km 437+300 do km 454+800).

Zadanie będzie obejmowało m.in:
– rozbudowę drogi do przekroju 2+1 w miejscach umożliwiających uzyskanie planowanego przekroju poza terenem zabudowy wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 kN/oś,
– budowę obwodnicy Kaczorowa,
– budowę dróg zbiorczych na odcinkach drogi o przekroju 2+1 do obsługi terenów sąsiadujących oraz dla pieszych i rowerzystów,
– przebudowę i rozbudowa skrzyżowań,
– budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,
– przebudowę i rozbudowę obiektów inżynierskich,
– zabezpieczenie skarp i korekta łuków,
– przebudowę i budowę odwodnienia oraz oświetlenia drogi,
– wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego drogi krajowej nr 3 wraz z wyznaczeniem nowych przejść dla pieszych, budową zatok autobusowych oraz doposażeniem drogi w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– budowę kanału technologicznego (rurociągu kablowego) wraz ze studniami kablowymi,
– przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Data podpisania umowy: 19 lipca 2019 r.

Umowny termin zakończenia prac projektowych – 31 grudnia 2025 r.

Wartość umowy na dokumentację: 6 590 057,10 zł brutto

Wykonawca: WYG International Sp. z o.o.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Wrocław

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI