REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na projekt rozbudowy DK36 Miejska Górka – Kobylin

Poznański Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka – Kobylin.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Wykonawcą jest firma SAFEGE S.A.S. Wartość umowy to 1 359 150,00 zł brutto.

Podstawowe cele inwestycji to:
– dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 tony/oś,
– poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego na odcinku ponad 17 km,
– poprawa warunków komunikacyjnych.

Termin wykonania to 610 dni od dnia zawarcia umowy z zachowaniem terminów pośrednich wykonania poszczególnych etapów umowy.

Etap I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie
prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRID), decyzji pozwolenia na budowę (PnB) oraz wykonanie zgłoszenia robót budowlanych (ZRB). Złożenie wniosku o uzyskanie ww. decyzji – 450 dni od daty podpisania umowy.

Etap II: Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRID) oraz decyzji
pozwolenia na budowę (PnB). Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej umożliwiającej realizację zadania w poszczególnych trybach procedowania dokumentacji – 540 dni od daty podpisania umowy.

Etap III: Wyniesienie (stabilizacja) granic w terenie – 610 dni od daty podpisania umowy.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA