REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na projekt rozbudowy DK94 w Olkuszu

10 marca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu oraz nadzór autorski nad rozbudową. Wykonawcą jest spółka Voessing Polska.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Zakres działania wykonawcy

Do wykonawcy należało będzie przygotowanie m.in.:
– kompleksowej dokumentacji projektowej: opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych,
– wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
– materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji,
– projektu wykonawczego dla każdej z branż,
– dokumentacji przetargowej.

Wybrana firma będzie także udzielała odpowiedzi na pytania wykonawców w przetargu na realizację inwestycji i nadzorowała prowadzenia robót budowlanych.

W ramach inwestycji rozbudowane będzie 6 skrzyżowań drogi krajowej nr 94 z ulicami:
– ul. Gwarków i ul. Wspólną (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej),
– ul. Kruszcową, ul. Długą/ul. Spółdzielczą (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej),
– ul. Mickiewicza i ul. 20 Straconych (wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej),
– ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki (wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej),
– ul. Wiejską i ul. Słowackiego (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej),
– ul. Wyszyńskiego oraz ul. Rataja (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej).

Wybudowane lub przebudowane będą: chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe i infrastruktura.

Cały zakres zadania należy ukończyć w terminie 55 miesięcy, w tym okres nadzoru ma potrwać 23 miesiące. Koszt prac wyniesie prawie 2 mln 888 tys. zł.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA