REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na projekt rozbudowy skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód na A4

Wrocławski Oddział GDDKiA podpisał umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4”.

Mapka: GDDKiA O/Wrocław
Mapka: GDDKiA O/Wrocław
Inwestycja swym zakresem obejmuje m.in.:
– rozbudowę skrzyżowania łącznicy węzła Brzezimierz z droga wojewódzką nr 396 na skrzyżowanie w postaci ronda,
– rozbudowę skrzyżowania łącznicy węzła Wrocław Wschód z droga wojewódzką nr 395 na skrzyżowanie w postaci ronda,
– przebudowę/budowę obiektów inżynierskich:
– przebudowę i budowę odwodnienia,
– przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
– wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego w tym wykonanie znaków o zmiennej treści,
– montaż urządzeń brd,
– wycinkę zielni,
– budowę kanału technologicznego wraz ze studniami kablowymi,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
– nasadzenia.

Wartość umowy na dokumentację: 446 490,00 zł brutto.

Umowy termin zakończenia prac dokumentacyjnych: 31 grudnia 2022 r.

Wykonawca: Marek Bacała „BAMAR„ Biuro Projektowe z Wrocławia.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA